Test samostalnosti paušalaca

23.09.2019. godine Vlada Srbije je objavila članak pod nazivom: „Nove mere zapošljavanja mladih od 1. januara„, tačnije u pitanju su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, koje su u najvećoj meri usmerene protiv IT paušalaca. 

 

Krenimo redom.

Nije tajna da se lica iz oblasti IT industrije opredeljuju za osnivanje „paušalne radnje“ kako bi sebi obezbedili veći neto prihod u odnosu na klasičnu zaradu kao zaposleni. Do sada ih je u to praktično gurala država- jer su nameti na zaradu visoki. Jedini način da se primanja IT stručnjaka u Srbiji približe primanjima istih u inostranstvu bio je:

Paušalno oporezivanje!

Koje država novim izmenama zakona nastoji da saseče u korenu.

Da biste i dalje poslovali kao preduzetnik paušalac, prema predloženim izmenama i dopunama Zakona morate da NE ISPUNJAVATE 5 od 9 kriterijuma, tj da na min. 5 od 9 kriterijuma budete samostalni.

Odnosno ukoliko ISPUNJAVATE 5 od 9 kriterijuma testa samostalnosti znači da ne treba da budete angažovani kao paušalac od strane nalogodavca, već ste zamena za zaposlenog.

Kažnjava se nalogodavac a ne preduzetnik

Praktično kazna za ovakav oblik poslovanja tj. odnosa sa nalgodavcem je to da će vaš celokupan prihod kao paušalca biti oporezovan sa 20% poreza i još 26% PIO doprinosa. Ovu „kaznu“ nećete dobiti, niti platiti vi kao paušalac, već vaš nalogodavac (ukoliko je domaće pravno lice). Jer u slučaju da poreska utvrdi prekršaj vaš nalogodavac je u obavezi da na isplate koje je učinio prema vama obračuna i plati državi porez i doprinose na „drugi prihod“.

Znači vi možete da nastavite da radite kao paušalac koji nije samostalan ali će vam prihod biti oporezovan na najnepovoljniji mogući način.

Ukoliko ste samostalni u svom radu kao paušalac, za vas se ništa ne menja, tj. oporezivanje ostaje kao i do sada.

Primer oporezivanja prihoda paušalca kao „drugog prihoda“, koji ispuni 5 i više kriterijuma testa samostalnosti, prema predloženim izmenama Zakona:

Bruto primanje185.185
Bruto primanje185.185
Porez 20%37.037
PIO doprinos 26%48.148
NETO100.000

9 kriterijuma testa samostalnosti:

(napisano skraćeno i razumljivo za čitaoce)

  1. Nalogodavac određuje radno vreme, odmore i odsustva preduzetnika;
  2. Nalogodavac organizuje stručno osposobljavanje ili rukovodi procesom rada preduzetnika;
  3. Nalogodavac je angažovao preduzetnika nakon oglašavanja potrebe za novim radnim mestima za fizička lica;
  4. U ugovoru između nalogodavca i preduzetnika nema klauzule po kojoj paušalac snosi uobičajeni rizik za posao isporučen klijentu;
  5. Ugovor o angažovanju preduzetnika sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku da pruža usluge drugim paušalcima;
  6. Preduzetnik koristi prostorije i opremu nalogodavca;
  7. Preduzetnik obavlja posao učestalim zajedničkim radom sa drugim preduzetnicima i zaposlenima angažovanim od strane istog nalogodavca;
  8. Preduzetnik obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca neprekidno ili sa prekidima 130 i više radnih dana u periodu od 12 meseci;
  9. 70% ukupnih prihoda u periodu od 12 meseci u poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca.

Kao što vidite prvih 5 kriterijuma su apsolutno stvar ugovora između preduzetnika paušalca i nalogodavca. Preostala 4 kriterijuma su egzaktna – ili jesi ili nisi. I vrlo lako proverljiva.

Kako će poreska uprava proveravati da li ste samostalni ili ne?

Ideja testa samostalnosti jeste da se analizaira odnos izmedju preduzetnika i nalogodavca. Znači, oni su jedine dve strane u ovom testu. Nema treće strane, nema poreske uprave. Ali može se desiti da vam dodje Poreska uprava u inspekciju – paušalcu ili nalogodavcu i da onda poreski inspektor proverava ispunjenost kriterijuma iz testa samostalnosti.

Ministarstvo finansija se još uvek nije oglasilo povodom ovog pitanja, pa nam ostaje samo da nagađamo kako će to sve izgledati u praksi. Ali iz dosadašnjeg iskustva sa PU, pokušaću da predvidim kako će provera izgledati.

Aplikacija za određivanje visine paušalnog poreza i doprinosa

Kao što i sami znate, do sada je službenicima PU trebalo i po nekoliko meseci da vam izdaju Rešenje za paušalno oporezivanje.

Najavljenim izmenama više neće izdavati rešenja već će postojati aplikacija putem koje ćete sami uneti parametre za oporezivanje i automatski će se generisati poresko rešenje u decembru tekuće godine za narednu godinu – bar jedna pozitivna novina.

Verovatno ćete putem iste te aplikacije raditi i test samostalnosti čekiranjem opcija da ili ne. Znači to ćete raditi sami. Možda taj test i neće biti nigde naveden, već će to biti vaša obaveza po samom Zakonu.

Poreska uprava će verovatno osmisliti neki mehanizam provere za test samostalnosti, kao što su i do sada proveravali da li ste prešli limit za paušalno oporezivanje u visini od 6 miliona.

Znači, verovatno će prvi korak provere biti: da vam traže da im dostavite KPO knjigu i promet po računu, kao i do sada.

Ovde se vrlo lako može proveriti prema kome ste izdavali račune i ko vam je vršio uplate na tekući račun. I ukoliko ste imali prihod od jednog nalogodavca više od 70%, verovatno će vam dalje tražiti ugovor sa njim, i moraćete da dokazujete ostale kriterijume iz testa samostalnosti.

Faktor subjektivnosti

Ono što u svemu ovome ne valja jeste prisutan faktor subjektivnosti poreskih inspektora prilikom dokazivanja ovih 9 kriterijuma sa vaše strane.

Znači, može se desiti da vi zaista radite samostalno ali projekt od nalogodavca vam traje 3 godine, i naravno da imate uplate samo od njega. Vi ste pregovarali, postavljali uslove kao pravno lice, kada završite projekat tražite drugi, koji nije od istog nalogodavca. Po ugovoru ispunjavate uslov da budete paušalac, ali poreski inspektor to tako ne vidi i razreže vam porez na drugi prihod. Naravno uvek imate pravo žalbe, ali dok traje žalba, vi taj porez morate da platite.

Subjektivni kriterijumi su nametnuti prilikom određivanja visine paušalnog prihoda (npr. tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja). A sada su nametnuti i subjektivni kriterijumi prilikom određivanja da li neko može ili ne biti paušalac.

Napominjemo da su ovo samo predložene izmene i dopune Zakona, koje do usvajanja u Skupštini RS mogu da pretrpe velike promene, ili čak da ne budu usvojene.

Svakako o svim promenama blagovremeno ćemo vas obaveštavati.

U narednom tekstu pročitajte:

Najavljene poreske olakšice za „zapošljavanje paušalaca“ od 01.01.2020. godine.

Ukoliko vam se dopao članak molim vas lajkujte i podelite. Hvala!
6 Comments

Add a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

eleven − four =