Sve usluge se pružaju elektronskim putem. Poštujemo Vaše i naše vreme. Odlaske u Poresku upravu, poštu i sl. nastojimo da izbegnemo u potpunosti, ili da svedemo na minimum.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, možete nas kontaktirati putem telefona ili e-maila na stranici: KONTAKT.

 

Cenovnik za fizička lica;

Cenovnik za preduzetnike i pravna lica;

Freelancing podrška