OPIS USLUGECena RSD
Popunjavanje poreske prijave za porez na imovinu PPI22.400
Analiza Rešenja o porezu na imovinu i analiza mogućnosti za poreska oslobođenja2.400
Popunjavanje poreske prijave za porez na poklon PPI3 i analiza mogućnosti za poresko oslobođenje2.400
Popunjavanje poreske prijave za porez na prenos apsolutnih prava kod prodaje nepokretnosti PPI4 i analiza mogućnosti za poresko oslobođenje*2.400
Obračun poreza po odbitku na prihode iz instranstva i popunjavanje poreske prijave PP-OPO2.900
Obračun poreza na prihod od izdavanja nepokretnosti u zakup i popunjavanje poreske prijave PP-OPO2.400
Obračun poreza na prihod od izdavanja u zakup pokretnih stvari i popunjavanje poreske prijave PP-OPO2.400
Obračun godišnjeg poreza na dohodak građana i popunjavanje poreske prijave PPDG2-R3.400
Obračun poreza na kapitalne dobitke i popunjavanje poreske prijave PPDG-32.900
Obračun ostalih poreskih obaveza i popunjavanje obrazacana upit

Sve usluge se pružaju elektronskim putem. Poštujemo Vaše i naše vreme. Odlaske u Poresku upravu, poštu i sl. nastojimo da izbegnemo u potpunosti, ili da svedemo na minimum.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, možete nas kontaktirati putem telefona ili e-maila na stranici: KONTAKT.