OPIS USLUGECena RSD
Registracija preduzetnika - priprema dokumentacije i vodjenje kroz tok registracijeod 3.400
Registracija D.O.O - priprema dokumentacije i vodjenje kroz tok registracijeod 5.900
Registracija udruženja - priprema dokumentacije i vodjenje kroz tok registracijeod 5.900
Knjigovodstvo za preduzetnikeod 4.900
Knjigovodstvo za udruženjaod 3.900
Knjigovodstvo za DOOod 8.900
Knjigovodstvo za preduzetnike i DOO u sitemu PDV-aod 10.900
Registracija promena kod Agencije za privredne registre 2.400
Upis u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnikaod 3.100
Pregled i analiza poreskih obaveza preko portala e-porezi2.400
Popunjavanje i podnošenje poreske prijave PPDG1-R za paušalce3.100
Priprema i podnošenje Izjave o neaktivnosti4.400
Ostale uslugena upit

Sve usluge se pružaju elektronskim putem. Poštujemo Vaše i naše vreme. Odlaske u Poresku upravu, poštu i sl. nastojimo da izbegnemo u potpunosti, ili da svedemo na minimum.

Ukoliko ste zainteresovani za saradnju, možete nas kontaktirati putem telefona ili e-maila na stranici: KONTAKT.