Ko propisuje Naknadu i na osnovu kojih zakona? Za šta se sve plaća Naknada i ko sve treba da plaća? Koji je maksimalni iznos Naknade?