Da bismo definisali u praksi često korišćenu kovanicu - ''preduzetnik paušalac'', moramo da definišemo šta je preduzetnik i šta znači paušalno oporezivanje.