Godišnji porez na dohodak građana za lica ispod 40 godina

Godišnji porez na dohodak građana
PSK

Dana 26.11.2021. usvojene su nove izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Između ostalih promena značajna izmena izvršena je kada je u pitanju godišnji porez na dohodak građana za lica ispod 40 godina života.

Odmah da napomenemo! Za lica koja imaju više od 40 godina života – nema promena u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana u odnosu na prethodne godine. Znači za njih važi sve isto kao i do sada.

Umanjenje od 6 prosečnih godišnjih zarada 

Za lica koja imaju do 40 godina života važi limit za godišnji porez na dohodak građana u visini od 3 prosečne godišnje zarade. Plus neto prihod se umanjuje za dodatne 3 prosečne godišnje zarade. Tako da u zbiru ova lica ne plaćaju godišnji porez na dohodak građana na ukupno 6 prosečnih godišnjih zarada.

Ko ima pravo na dodatno umanjenje za godišnji porez na dohodak građana?

Pravo na umanjenje od ukupno 6 prosečnih zarada imaju lica koja poslednjeg dana kalendarske godne za koju se utvrđuje godišnji porez imaju manje od navršenih 40 godina života.

Za 2021. godinu to su sva lica rodjena počev od 01.01.1982. godine.

Na primeru limita za godišnji porez koji je važio za 2020. godinu to izgleda ovako:

3 prosečne godišnje zarade: 2.987.424 dinara -limit za godišnji porez za sve.

Za lica ispod 40 godina ne plaća se porez na 6 prosečnih zarada.
Odnosno 2.987.424 x 2 = 5.974.848 dinara


Napomena: novi limit za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu još uvek nije poznat. Biće poznat tek krajem februara 2022. godine. Taj limit će verovatno biti za nijansu veći od ovog u primeru.

Dodatno umanjenje odnosi se samo na pojedine vrste prihoda

Tačnije odnosi se samo na tri vrste prihoda:

  • zarade (plata – koja uključuje sve što se plaća kao zarada – npr. bonusi);
  • prihod od samostalne delatnosti (odnosno prihod preduzetnika – ovde se misli i na knjigaša i na paušalca);
  • oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

Ovo praktično znači da za ostale neto prihode koje ste ostvarivali nemate pravo umanjenja od dodatne 3 prosečne bruto zarade. Npr. nemate umanjenje za prihod od zakupa nepokretnosti i pokretnih stvari, pružanja ugostiteljskih usluga. I svih drugih prihoda koji su utvrđeni Zakonom o porezu na dohodak građana.

Dodatno umanjenje za godišnji porez na dohodak građana počev od utvrđivanja poreza za 2021. godinu

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2021. godinu podnosi se najkasnije do 15.05.2022. godine. Već od ove poreske prijave važiće novi način utvrđivanja godišnjeg poreza za lica ispod 40 godina starosti.

Razlika između “limita” i “dodatnog umanjenja”

Limit za godišnji porez na dohodak građana koji se u zakonu iskazuje kao tri prosečne godišnje zarade prema poslednjem objavljenom podatku i dalje je isto definisan. Tu ništa nije menjano u skladu sa novim dopunama zakona.

Ovaj limit služi kao graničnik – da znate da li treba da podnosite poresku prijavu ili ne. Znači, ako vaš neto prihod prelazi limit za godišnji porez na dohodak građana (tri prosečne godišnje zarade), vi ste u obavezi da podnesete poresku prijavu.

“Dodatno umanjenje” koje je definisano najnovijom dopunom zakona podrazumeva – da ćete vi kroz poresku prijavu utvrditi dodatno umanjenje ukoliko imate manje od 40 godina starosti. To nikako ne znači da ne treba da podnosite poresku prijavu uošte.

Ako imate manje od 40 godina, imajte u vidu da nikako kao limit za podnošenje poreske prijave ne gledate 6 prosečnih bruto plata, da ne biste upali u poreski prekršaj.

Često će se dešavati situacije da treba da podnesete poresku prijavu, ali porez će vam biti 0 dinara, jer ste kroz prijavu utvrdili dodatno umanjenje od 3 prosečne godišnje zarade.

Limit za podnošenje poreske prijave

Znači kao limit da li da podnosim poresku prijavu za godišnji porez ili ne gleda se i dalje iznos od 3 prosečne godišnje zarade.