Potrebne su vam knjigovodstvene usluge!

Mi nudimo i više od toga.

Gde god da se nalazite (Beograd, Novi Sad ili Niš) – ne brinite, možemo da sarađujemo. Po tome smo i specifični, jer za nas ne postoje prostorne prepreke – isto kao i u vašem poslu.

Kreirali smo tri paketa usluga za naše klijente. Paketi se odnose na:

  • preduzetnike koji vode poslovne knjige i
  • DOO preduzeća

Nije bitno je da li ste u sistemu PDV-a ili van njega, kreirali smo jedinstvenu ponudu.

Koji paket da odaberem?

BASIC

Namenjen je korisnicima koji žele da koriste samo knjigovodstvene usluge. Basic paket je za one koji žele da imaju potpunu kontrolu svog poslovanja i ništa ne prepuštaju drugima.

STANDARD

Namenjen je korisnicima koji, pored knjigovodstvenih usluga, imaju potrebu za korišćenjem dodatne dve usluge koje naša agencija pruža. Najčešće su to: izdavanje računa i platni promet. Međutim korisnik, u zavisnosti od svojih potreba, može odabrati bilo koje dve dodatne usluge iz paketa.

PREMIUM

Premium korisnici imaju potpunu podršku u administrativnom poslovanju. Za Premium korisnike mi smo više od knjigovodstvene agencije. Mi smo vaš neizostavni saradnik.
Ukoliko vas zamaraju administrativne procedure, i ne želite da trošite energiju na taj deo vašeg poslovanja onda je Pemium paket upravo za vas.

PSK knjigovodstvo

izaberite vaš

plan

Evidentiranje ulazne dokumentacije

Evidentiranje izlazne dokumentacije

Obračun PDV-a i podnošenje PDV poreske prijave

Obračun zarada i podnošenje PPP PD poreske prijave

Prijava i odjava zaposlenih

Obračun i podnošenje svih ostalih vrsta poreskih prijava

Evidentiranje izvoda po tekućim računima

Evidentiranje osnovnih sredstava i amortizacije

Godišnji popis imovine i obaveza

Izrada godišnjih finansijskih izveštaja i predaja u APR

Priprema dokumentacije za poreske kontrole

Platni promet preko poslovne banke

Izrada izlaznih računa

Direktno slanje izlaznih računa vašim klijentima

Deo vašeg tima

Priprema poslovne dokumentacije 

Izrada kvartalnih izveštaja o poslovanju

Poresko - poslovno savetovanje

Basic

98

mesečno

Standard

118

mesečno

Premium

148

mesečno

*Napomena: Cenovnik se odnosi na preduzetnike i doo koja imaju do 3 zaposlena i 40 poslovnih promena mesečno. Cenovnik se koriguje u skladu sa obimom poslovanja kompanije (broj zaposlenih, broj ulaznih i izlaznih računa i sl.)

U nastavku pročitajte detaljan opis usluga koje nudimo:

1. Knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge čine sastavni deo sva tri paketa koja imamo u ponudi. Smestite dokumentaciju u cloud, a mi brinemo dalje o istoj. Dokumentaciju evidentiramo u knjigovodstvenom programu kome, na vaš zahtev, možete imati pristup. Takođe u skopu knjigovodstvenih usluga vršimo podnošenje svih vrsta poreskih prijava, godišnji popis imovine i obaveza, kao i izradu završnih izveštaja o poslovanju.

2. Platni promet

Obavljamo kompletan platni promet kod poslovnih banaka kod kojih vaša firma ima otvoren tekući račun. Više ne morate da razmišljate o tome kada treba da se plate porez i doprinosi, ili kada je vreme za isplatu zarade. Mi vodimo računa o svim tim obavezama.

3. Izrada izlaznih računa i direktno slanje vašim klijentima

Forma izlaznih računa jeste jedinstvena i kada je jednom napravite uglavnom ništa ne menjate.

Da li je to tako?

Svaka usluga koju nudite je specifična, uslovi plaćanja se menjaju a samim tim i podaci koji su potrebni da se nađu na računu. U našem programu vršimo unos i izdavanje faktura prema vašim klijentima, na osnovu informacija koje na vi dostavite. U dogovoru sa vama vršimo slanje faktura klijentima, kao i obaveštenja o roku za plaćanje.

Ovo podrazumeva obaveštavanje o prilivu na tekući račun, kao i plaćanje svih obaveza koje vaša firma ima: razne ulazne račune, porez i doprinosi prema poreskim prijavama, isplata zarade i sl.

4. Deo vašeg tima

Komuniciraćemo sa vašim klijentima kao deo vašeg tima – kao da smo zaposleni kod vas. Ukoliko želite, napravite nam mail nalog na domenu vaše organizacije.

Na vaš i njihov zahtev, obavestićemo ih o svim procedurama i administrativnim nedoumicama u vezi poslovanja u Srbiji na engleskom jeziku. Razjasnićemo sve sa njima, lakše nego vi.

5. Izrada ugovora i priprema poslovne dokumentacije

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima kao i ostalim zakonima RS vršimo izradu ugovora prema vašim potrebama – ugovor o poslovnoj saradnji, ugovor o radu i sl.

Vršimo pripremu poslovne dokumentacije za vašu firmu (na srpskom i engleskom jeziku) – priprema dokumentacije za banku – kredit, izmene kod APR-a i sl.

6. Izrada kvartalnih izveštaja o poslovanju

Tromesečno izrađujemo izveštaje o poslovanju vaše kompanije. Na osnovu naših izveštaja videćete gde se trenutno nalazite i kuda želite da idete. Imaćete mogućnost da proaktivno donosite odluke i reagujete na moguće rizike.

7. Poresko – poslovno savetovanje

Pratimo sve zakonske propise u oblasti poslovanja i poreza. Blagovremeno vas obaveštavamo o načinu kako isti utiču na vaše poslovanje. Vršimo poresko poslovno savetovanje o pozicioniranju vaše kompanije i pravcima daljeg poslovanja.

Ukoliko ste odabrali paket po vašoj meri, ili su vam potrebne dodatne informacije:

KONTAKTIRAJTE NAS