Paušalni porez za IT delatnost po Predlogu nove Uredbe od 2020. godine

Ažurirano: 18.11.2019.

Analizirali smo Predlog nove uredbe za paušalno oporezivanje sa aspekta IT delatnosti i pogledajte do kojih rezultata smo došli.

Uredba definiše potpuno nove kriterijume za utvrđivanje visine paušalnog prihoda za IT delatnost. Sada govorimo o paušalcima koji prolaze test samostalnosti. Test samostalnosti je definisan Predlogom Zakona o porezu na dohodak građana, o tome smo više pisali OVDE.

U ovom tekstu govorimo samo o novom načinu oporezivanja preduzetnika u skladu sa Predlogom nove Uredbe za paušalno oporezivanje.

Ono što je dobro jeste da je vrlo jednostavno utvrditi visinu poreza i doprinosa koje će paušalac da plaća – egzaktno je određeno.

Ono što nije dobro jeste da će svim paušalcima u IT delatnosti znatno da se poveća visina paušalnog poreza i doprinosa.

Evo i kako:

Polazna osnovica za utvrđivanje visine paušalnog prihoda za IT delatnosti je sledeća:

Prosečna mesečna zarada u RS x broj zaposlenih u RS x koeficijent delatnosti / broj stanovnika u RS

Ovde moramo primetiti da za IT delatnost:

Na porez više ne utiče opština na kojoj se preduzetnik nalazi

Znači za jednu istu delatnost svi paušalci će imati isti porez bez obzira na kojoj opštini u Srbiji su registrovani.

2 kriterijuma korekcije osnovice

Ova polazna osnovica se dalje koriguje za 2 kriterijuma a to su:

  • Tržišni uslovi u kojima se delatnost obavlja i to u naredne 3 godine od osnivanja preduzetnika na sledeći način:
  • Starost preduzetnika – Za one kojii su mlađi od 30 godina ili stariji od 55 godina primenjuje se koeficijent od 0,9 za umanjenje osnovice.

U prevodu ako postojite kao preduzetnik duže od 3 godine i imate između 30 i 55 godina, osnovica vam se ne umanjuje.

Maksimalno uvećanje osnovice za 10% za one osnovane pre 2020. godine, u naredne 3 godine.

Preduzetnici paušalci osnovani pre 2020. godine biće zaštićeni od visokih poreza i doprinosa u naredne 3 godine. To je definisano u prelaznim i završnim odredbama Predloga uredbe, gde se kaže da će se primenjivati “povećanje od 10% godišnje dok iznos obaveze ne dostigne iznos koji je u skladu sa novim načinom obračuna, najduže do kraja 2023. godine.

U narednom primeru možete videti koliki će biti iznos poreza i doprinosa za preduzetnika osnovanog u 2020 godini.

Podatke o prosečnoj zaradi i broju stanovnika uzeli smo sa sajta Republičkog zavoda za statistiku – poslednji dostupni podaci:

U narednoj tabeli su prikazani koeficijenti za paušalno oporezivanje za IT delatnosti:

Primenom gore navedenih podataka o prosečnoj mesečnoj zaradi i broju stanovnika kao i koeficijenata delatnosti za IT dobijamo sledeće polazne osnovice za oporezivanje:

Pošto je ovo primer iznosa poreza i doprinosa za preduzetnike osnovane u 2020. godini, izvršili smo korekciju polazne osnovice za oprezivanje u skladu sa koeficijentima za tržišne uslove na sledeći nači:

Kada primenimo ove koeficijente za tržišne uslove dobijamo sledeću osnovicu:

Kada gore navedenu polaznu osnovicu primenimo na stope poreza i doprinosa koje važe od 2020. godine: porez 10%, PIO doprinos 25,5%, zdravstveno 11,3% i nezaposlenost 0,75%, dobijamo sledeći iznos poreza i doprinosa:

Preduzetnici koji su mlađi od 30 ili stariji od 55 godina, gore navedeni iznos poreza i doprinosa treba da umanje za 10%, tj da primene koeficijent od 0,9.

Računajte na to da svi preduzetnici paušalci počev od 2024. godine sigurno neće imati manji iznos poreza i doprinosa prikazanih u poslednjoj koloni gore navedene tabele.

Znači počev od 2023. godine preduzetnik koji se bavi računarskim programiranjem plaćaće 540.720 dinara godišnjeg poreza i doprinosa državi.

Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa

Na sajtu Javno privatnog dijaloga napravljen je Kalkulator paušalnog poreza i doprinosa koji je još uvek nezvanična verzija, ali pruža dobar uvid u to kako će nadalje da se određuje visina paušalnog poreza i doprinosa. Potrebno je samo da unesete vaše parametre i prikazuje vam se visina paušalnog poreza i doprinosa počev od 2020. godine.

Ovo je pozitivna novina, jer od 2020. godine preduzetnici koji žele da otvore paušalnu radnju unapred će biti upoznati sa visinom poreza i doprinosa koje mogu da očekuju.

Takođe, nećete čekati i po nekoliko meseci da vam stigne rešenje za paušalno oporezivanje, već ćete Rešenje dobijati elektronski počev od 2020. godine za tekuću godinu.

Zaključak

Čitajući Predlog Uredbe ne možemo da ne primetimo da je Uredba usmerena da poveća namete IT delatnosti. Pošto u Uredbi neke specifičnosti važe samo za ovu delatnost. Dalje koeficijenti su prilično veliki, u odnosu na npr. advokate kod kojih je koeficijent počev od 2023. godine i dalje 2,228.

Postavlja se pitanje da li će za novoosnovane preduzetnike paušal biti najbolji izbor, tj. najjefitnija opcija, nakon usvajanja nove Uredbe.

Ukoliko ste zainteresovani za konsultacije ili imate bilo kakvo pitanje možete nam pisati na email: kancelarija@poreskisavetnikkv.rs

Takođe pišite u komentarima vaše utiske u vezi novih promena vezanih za oporezivanje IT delatnosti.

11 Comments

Leave a Reply

five × 1 =