Online poresko savetovanje

Neke od oblasti u kojima pružamo online konsultacije su sledeće:
 • optimizacija poreskih obaveza kod već postojećih i novoosnovanih pravnih lica;
 • odabir pravne forme kod subjekata koji otpočinju sa obavljanjem delatnosti;
 • projekcije poslovanja i analiza finansijskog rezultata;
 • analiza zakonitosti poslovanja postojećih i novoosnovanih pravnih lica;
 • savetovanje u oblasti svih vrsta poreza na dohodak građana;
 • savetovanje u oblasti poreza na dobit pravnih lica;
 • savetovanje u oblasti radnog prava i radnih odnosa;

Kontaktirajte nas i zakažite termin. 

Online knjigovodstvene usluge

Specijalizovani smo za pružanje knjigovodstvenih usluga online:
 • preduzetnicima
 • DOO preduzećima
 • udruženjima (udruženja građana i sportska udruženja)

Potreban vam je:

 • knjigovođa koji je uvek dostupan online;
 • knjigovođa kome možete elektronski poslati dokumentaciju na knjiženje i istog dana imati ažurno stanje;
 • knjigovođa koji će umesto vas obaviti komplikovane poreske procedure;
 • poreski savetnik koji će vam na jednostavan i razumljiv način objasniti sve poreske i knjigovodstvene nedoumice;
Rastimo zajedno

prilagođavamo se potrebama rasta i razvoja vašeg biznisa, nudimo analize poslovanja prema vašim trenutnim potrebama i zahtevima.

Tražite efikasnost

Efikasniji smo i nudimo povoljnije cene od klasičnih knjigovodstvenih agencija.

Knjigovodstvo prepustite nama, a vreme koje imate u potpunosti posvetite vašem poslovanju.

Želite da razgovaramo, kontaktirajte nas.

Informišite se na našem sajtu:

Registracija doo – korak po korak

Da li je isplata bonusa zaposlenom osnivaču povoljnija od isplate dividende

Otvaranje preduzetničke radnje posle 01. januara 2019. godine – poreske olakšice

Registracija preduzetnika – korak po korak

Da li vam se više isplati da budete preduzetnik paušalac ili knjigaš?

Freelancer u Srbiji sa aspekta poreza?

Registracija doo – korak po korak

NASLOVNA