Da li ćete se opredeliti da budete paušalac ili knjigaš, pre svega, zavisi od dobiti koju očekujete u prvoj godini poslovanja. Saznajte kako visina dobiti utiče na to