Zakonom o radu je definisano da poslodavac mora zaposlenom da nadoknadi troškove prevoza za dolazak i odlazak sa rada (naravno ukoliko zaposleni ne može da ide peške na posao). Međutim,