Saznajte više o tome koje su vaše obaveze u vezi sa porezom na imovinu kao fizičkog lica, kako možete da smanjite porez na imovinu, šta treba da