Dobit udruženja

U ovom tekstu ćemo rešiti dileme:

1. da li udruženje – nedobitna organizacija može da obavlja privrednu delatnost i

2. da li dobit udruženja može da se raspodeljuje i kako?

Odmah da napomenemo udruženje je nedobitna organizacija, odnosno prevashodno je osnovano radi ostvarivanja određenog neprofitnog cilja, opštedruštvene koristi i sl.

Međutim, Zakon o udruženjima dozvoljava istim da se bave privrednom delatnošću ali pod određenim uslovima.

Uslovi za obavljanje privredne delatnosti

1. Privredna delatnost kojom udruženje namerava da se bavi mora da bude u skladu sa njegovim statutarnim ciljevima

Ovo znači da npr. sportsko udruženje ne može da pruža usluge programiranja ili da otvori prodavnicu.

Ali može da organizuje takmičenje vezano za sportsku granu kojom se bavi i da naplaćuje ulaznice;

2. Drugi uslov je da ta delatnost mora da bude predviđena statutom

Npr. ako ste osnivač udruženja za pomoć deci ometenoj u razvoju i u okviru udruženja nameravate da pružate usluge psihologa koje ćete da naplaćujete (ne samo članovima nego svim zainteresovanima) u tom slučaju to morate da navedete u statutu;

Ili ste sportsko udruženje i nameravate da prodajete sportsku opremu sa logom vašeg udruženja morate to navesti u statutu. 

3. I treći i poslednji uslov je da privredna delatnost mora da bude manjeg obima

Ovo znači da ne možete imati npr. prihod od članarina ili donacija u visini od 100.000 dinara na godišnjem nivou a prihod od privredne delatnosti u visini od 500.000 dinara na godišnjem nivou.

Jasno vam je o čemu pričam!

Logično je da ćete u ovom slučaju morati da registrujete DOO ili preduzetničku radnju i da se bavite samo tom privrednom delatnošću.

Registracija delatnosti kod APR-a

Važno je napomenuti da udruženje mora da registruje privrednu delatnost kojom namerava da se bavi kod Agencije za privredne registre.

I tek nakon registracije kod APR-a udruženje može da otpočne obavljanje te privredne delatnosti.

Raspodela dobiti kod udruženja

Udruženje NE MOŽE dobit da raspodeljuje svojim članovima, osnivačima, zaposlenima i sl. Znači dobit koju ostvari udruženje može da koristi isključivo za ostvarivanje ciljeva koji su navedeni u statutu udruženja.

Dobit možete koristiti za npr. nabavku opreme koja služi za ostvarivanje ciljeva udruženja, iznajmljivanje prostora i sl. ali nikako je ne smete raspodeljivati osnivačima kao kod DOO ili akcionarskog društva.

To je i logično jer udruženje je NEDOBITNA ORGANIZACIJA. Znači dobit koju ostvari mora da iskoristi u nedobitne svrhe.

Naravno udruženje može zapošljavati radnike i isplaćivati im plate iz sredstava udruženja – donacija, članarina, prihoda od privredne delatnosti. I pretpostavlja se da će na ostvarivanju ciljeva udruženja raditi ljudi koji ne moraju da rade samo volonterski, znači mogu biti zaposleni, i to je u celosti u skladu sa Zakonom.

I još da napomenemo da su sve ove dileme razrešene članom 37. Zakona o udruženjima koji možete pročitati OVDE.