Olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice od 01.01.2022. godine

Najnovijim izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, ponovo je uvedena mogućnost za lica, koja su bili preduzetnici u prethodnom periodu, da steknu olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice. I to počev od januara 2022. godine.

Ko može da ispunjava pravo na olakšice od 01.01.2022. godine?

Tzv. novi prozor za olakšice za kvalifikovano novozaposleno lice uveden je stavom 7 člana 21ž Zakona o porezu na dohodak građana. Pravo na olakšice ispunjavaju lica koja kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

  • nisu imala status osiguranika zaposlenog – u prevodu nisu bila zaposlena u periodu od 01. januara 2019. do 31. decembra 2021. godine;
  • nisu imala status osiguranika samostalnih delatnosti koji je osnivač, odnosno član privrednog društva koji je u random odnosu u privrednom društvu čiji je osnivač, odnosno član – u prevodu lica koja nisu bila zaposlena u doo pravnom licu u kome su istovremeno i osnivači;
  • jesu imala status osiguranika samostalnih delatnosti kao preduzetnik u navedenom periodu od 01. januara 2019. do 31. decembra 2021. godine; Ova tačka je sporna za mnoge, a zašto objasnićemo u nastavku.

Šta znači osiguranik samostalnih delatnosti kao preduzetnik?

Kako je definisano stavom 7 člana 21ž Zakona, dolazi se do zaključka da je lice, sve vreme u posmatranom periodu, moralo biti osiguranik preduzetnik. Znači sve vreme u periodu od 01.01.2019 do 31.12.2021. godine morali ste biti osiguranik samostalnih delatnosti kao preduzetnik.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje preduzetnik se definiše kao:

Osiguranik – fizičko lice koje obavlja samostalnu privrednu, profesionalnu ili drugu delatnost u skladu sa zakonom po osnovu koje plaća porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.

Kada pročitamo ovu definiciju dolazimo do zaključka da preduzetnik koji je u privremenom prekidu delatnosti nije osiguranik samostalnih delatnosti u periodu kada je u privremenom prekidu (mirovanju).

Da li imam pravo na olakšice ako sam bio u mirovanju kao preduzetnik?

Postavlja se pitanje šta se dešava sa preduzetnicima koji su bili u privremenom prekidu obavljanja delatnosti. Da podsetimo, kada ste u privremenom prekidu obavljanja delatnosti tada ste:

  • i dalje u statusu “aktivan” kod Agencije za privredne registre
  • privremeni prekid nije isto kao i brisanje preduzetnika iz registra APR-a; samo ste privremeno obustavili obavljanje delatnosti koje u svakom trenutku možete nastaviti. I to podnošenjem nove prijave za nastavak delatnosti kod APR-a;
  • u periodu privremenog prekida vi nemate socijalno osiguranje; što znači da se morate odjaviti sa osiguranja kao osiguranik preduzetnik. Pa je samim tim pitanje olakšica sporno

Odgovor na ovo pitanje je nejasan, tačnije nedovoljno definisan u Zakonu o porezu na dohodak građana. Čitajući zakon dolazi se do zaključka da preduzetnici koji su bili u mirovanju, u bilo kom periodu tokom 2019-2021 godine, nemaju uslov da budu kvalifikovana novozaposlena lica.

Ipak mislimo da ovo nije bila namera zakonodavca, već je nespretno definisano u samom zakonu. Iz tog razloga uputili smo Ministarstvu finansija zahtev za stručno mišljenje povodom ovog pitanja. Nadamo se da ćemo odgovor dobiti u što skorijem roku.

Odgovor ćemo u celosti objaviti na blogu. Da podsetimo, mišljenja Ministarstva finansija su obavezujuća za Poresku upravu. I ono što je nedovoljno definisano zakonom, može se precizirati dobijanjem mišljenja Ministarstva.

Koji je rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica?

Da bi lice steklo status kvalifikovanog novozaposlenog lica mora da:

  • stupi u radni odnos u periodu od 01. januara 2022. do 30. aprila 2022. godine.
  • i to samo kod poslodavca koji je na dan 30. decembra 2020. godine imao najviše 30 zaposlenih ili kod novoosnovanog doo;

Možete i osnovati doo i stupiti u radni odnos u svom doo kao osnivač u navedenom periodu. Ali ako ste doo osnovali nakon 01.01.2022. godine, ne smete imati povezana lica. To znači da ne možete istovremeno biti i osnivač zaposleni koji koristit olakšice i imati otvorenog preduzetnika. Morate zatvoriti preduzetnika kod APR-a da biste koristili olakšice.

Ovaj uslov za povezana lica se odnosi samo na doo koji su osnovani nakon 01.01.2022. godine. Svi osnovani pre 2022. godine, nemaju uslov za povezana lica. Znači ako doo osnujete do kraja 2021. godine, u narednoj godini možete zadržati preduzetnika i koristiti olakšice.

Test samostalnosti za nova kvalifikovana novozaposlena lica

Član 25. Zakona o porezu na dohodak građana definiše da svi preduzetnici koji postanu kvalifikovana novozaposlena lica u periodu od 01.01.2022 do 30.04.2022. godine, praktično će biti oslobođeni testa samostalnosti.

Kod ovih preduzetnika sav prihod isplaćen preduzetniku zaključno sa 30.04.2022. godine, smatraće se prihodom od samostalne delatnosti bez obzira na prirodu njegovog odnosa sa nalogodavcem. To praktično znači da za ova lica nema kontrole testa samostalnosti do 30.04.2022. godine.

One Response