U ovom postu akcenat stavljam na freelancere koji otpočinju sa poslovanjem. Takodje, ovde govorimo o aspektu poreza freelancer-a koji posao obaljaju za inostranog klijenta.