Category: DOO

Saznajte koji poreski propisi koji regulišu pravna lica koja se osnivaju kao doo, po čemu se razlikuju od ostalih pravnih formi…

DOO

Kako smanjiti troškove platnog prometa?

Odgovor je: koristite blagajničko poslovanje. Kako? Ukoliko imate puno transakcija preko tekućeg računa (isplate prema dobavljačima ili plaćanje raznih troškova), sigurno imate i velike troškove platnog prometa. Proverite i …