Category: DOO

Saznajte koji poreski propisi koji regulišu pravna lica koja se osnivaju kao doo, po čemu se razlikuju od ostalih pravnih formi…

DOO

Olakšice do kraja 2024. godine

U novembru 2021. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Time je uvedena nova olakšica za novozaposlena lica (član 21z). Kako uskoro ističe mogućnost …