DOO

Olakšice do kraja 2024. godine

U novembru 2021. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Time je uvedena nova olakšica za novozaposlena lica (član 21z). Kako uskoro ističe mogućnost …
DOO

Olakšice do kraja 2024. godine

U novembru 2021. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Time je uvedena nova olakšica za novozaposlena lica (član 21z). Kako uskoro ističe mogućnost …