Olakšice do kraja 2024. godine

U novembru 2021. godine usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana. Time je uvedena nova olakšica za novozaposlena lica (član 21z). Kako uskoro ističe mogućnost ostvarenja prava na ovu olakšicu, želimo da vas podsetimo ko ispunjava pravo na oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa za PIO.

KO SE SMATRA NOVOZAPOSLENIM LICEM IZ ČLANA 21Z?

  1. Lice koje ni jedan jedini dan nije bilo u radnom odnosu, niti je bilo preduzetnik. Sve to u periodu od 01. januara 2019. godine do 28. februara 2022. godine.
  2. Ako ostvaruje prvi uslov, da bi steklo status novozaposlenog lica, mora da stupi u radni odnos kod poslodavca. I to od 01. marta 2022. godine do 31. decembra 2022. godine.
    • Poslodavcem se smatra svako pravno lice – doo, preduzetnik knjigaš, preduzetnik paušalac.
  3. Treći uslov je visina bruto 1 zarade novozaposlenog lica. Bruto 1 zarada mora da bude veća 76,500 dinara (u neto iznosu to je 55,500 dinara).

Novozaposlenim licem ne smatra se lice koje je od 01. januara 2019. godine bilo korisnik:

  • starosne penzije
  • prevremene starosne penzije
  • invalidske penzije.

Ali je moglo da bude korisnik porodične penzije.

Za one koji su bili preduzetnici u navedenom periodu, mogu biti od značaja olakšice iz člana 21ž istog Zakona.

KAKO UTVRDITI DA LI NOVOZAPOSLENI ISPUNJAVA OVE USLOVE?

Provera je vrlo jednostavna. Utvrđuje se na osnovu Potvrde o istoriji prijava na osiguranje. Lice je može uzeti u najbližem PIO fondu.

Isto važi i za utvrđivanje prava za korišćenje neke druge olakšice.

KOJE BENEFITE OSTVARUJE POSLODAVAC PRIMENOM OVE OLAKŠICE?

Poslodavac se oslobađa plaćanja:

  1. 70% poreza iz zarade novozaposlenog lica
  1. 100% doprinosa za PIO na teret zaposlenog i poslodavca.

Sve to zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.

Doprinosi za PIO plaćaju se zaposlenima iz bužeta Republike Srbije. Samim tim nema refundacije po osnovu plaćenih obaveza.

UTICAJ BROJA ZAPOSLENIH NA STICANJE PRAVA ZA KORIŠĆENJE OVE OLAKŠICE

Zanimljivo je što kod ove olakšice poslodavac ne mora da ispunjava nikakve dodatne uslove. Smanjenje ili povećanje broja zaposlenih ne utiče na primenu olakšice. Samim tim, olakšica je vrlo lako održiva sa aspekta poslodavca kada pronađe lica koja ispunjavaju pravo na istu.

ŠTA UKOLIKO ZAPOSLENI OSTVARI ZARADU MANJU OD 76,500 DINARA?

U okviru člana 21z Zakona nije naglašeno ograničenje po ovom osnovu. Nigde nije propisano da poslodavac gubi pravo na poresku olakšicu ukoliko se desi navedeni slučaj. S tim u vezi, poslodavac može da nastavi da koristi poresku olakšicu počev od meseca u kojem zaposleni ponovo ostvaruje zaradu veću od 76,500 dinara.

Jedino navedeno ograničenje je da ukoliko poslodavac za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja uređenih odgovarajućim zakonom, nema pravo da za to lice ostvari poresko oslobođenje po osnovu ove olakšice.

OLAKŠICA JE PRENOSIVA I NA DRUGOG POSLODAVCA

I ovo je bitno je naglasiti, jer kada novozaposleno lice jednom stekne taj status, zadržava ga sve do isteka perioda korišćenja, tj. do kraja 2024. godine. Što bi dalje značilo da je olakšica prenosiva na drugog poslodavca. Ukoliko u periodu korišćenja dođe do promene.