IT delatnosti- šta dalje

Kao što znate Zakon o izmenama i dopune Zakona o porezu na dohodak građana stupio je na snagu 14.12.2019. godine. 

Primena testa samostalnosti od 01. marta 2020. godine izvesno će zauvek promeniti IT scenu u Srbiji. Kako će se u novom okruženju snaći preduzetnici i male start-up firme ostaje da vidimo.

Podzakonska akta

Ono što sada sledi jeste da sačekamo da se novine, uvedene izmenama zakona, pojasne.
U narednom periodu (u roku od 3 meseca) treba da se donese podzakonski akt koji preciznije definiše olakšice za zapošljavanje predviđene članom 21ž zakona o porezu na dohodak građana kao i članom 46đ Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Preciziranje testa samostalnosti

Zakonom nije predviđeno detaljnije preciziranje testa samostalnosti, u smislu podzakonskog akta. U samom testu ima i najviše nejasnoća. Izvesno je da će preduzetnici sami morati da se snalaze po ovom pitanju – tražeći mišljenje Ministarstva finansija za specifične slučajeve, ili pak uputstva od strane Poreske uprave.

Opcije

Ako ste i vi jedan od pogođenih novim zakonom, verovatno ste i pre donošenja Zakona razmišljali o opcijama koje imate… da li ostati paušalac i rizikovati subjektivnost inspektora u procesu kontrole… da li osnovati DOO i iskoristiti olakšice koje se nude… osnovati firmu u inostranstvu… ili pak otići iz zemlje…

Kako vam mi možemo pomoći?

Ukoliko ste još uvek u nedoumici, možda mi imamo odgovor. Specijalizovani smo za rad sa IT industrijom. Upućeni smo u sve izmene zakona koje se tiču vaše delatnosti i svakodnevno radimo savetovanja na tu temu.

Kontaktirajte nas i zakazaćemo razgovor!

Takođe, pripremili smo poseban

paket usluga namenjen upravo IT sektoru

Cilj nam je da vam olakšamo prelazni period u poslovanju, usled svih turbulencija koje vas okružuju.

Znamo koliko stresno i naporno može biti suočavanje sa administrativnim poteškoćama u našoj zemlji. Stoga administraciju prepustite nama.

Upoznajte se sa našim paketima usluga, cenama i detaljnim opisom svake usluge. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje slobodno nam pišite, rado ćemo da odgovorimo.

3 Comments