Test samostalnosti paušalaca

Ažurirano: 09.12.2019.

06.12.2019. godine Skupština Republike Srbije izglasala je Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana. Najveća novina zakona jeste primena tzv. “testa samostalnosti” počev od 1. marta 2020. godine. Test se primenjuje na sve preduzetnike, bez obzira da li su paušalci ili su preduzetnici koji vode knjige.

Sada ćemo otkriti zašto test najviše pogađa IT industriju.

Nije tajna da se lica iz oblasti IT industrije opredeljuju za osnivanje “paušalne radnje” kako bi sebi obezbedili veći neto prihod u odnosu na klasičnu zaradu kao zaposleni. Do sada ih je u to praktično gurala država- jer su nameti na zaradu visoki. Jedini način da se primanja IT stručnjaka u Srbiji približe primanjima istih u inostranstvu bio je:

Paušalno oporezivanje!

Koje država novim izmenama zakona nastoji da saseče u korenu.

Da biste i dalje poslovali kao preduzetnik paušalac, prema predloženim izmenama i dopunama Zakona morate da NE ISPUNJAVATE 5 od 9 kriterijuma, tj da na min. 5 od 9 kriterijuma budete samostalni.

Odnosno ukoliko ISPUNJAVATE 5 od 9 kriterijuma testa samostalnosti znači da ne treba da budete angažovani kao paušalac od strane nalogodavca, već ste zamena za zaposlenog.

Kažnjava se nalogodavac a ne preduzetnik

Praktično kazna za ovakav oblik poslovanja tj. odnosa sa nalgodavcem je to da će vaš celokupan prihod kao paušalca biti oporezovan sa 20% poreza i još 26% PIO doprinosa. Ovu “kaznu” nećete dobiti, niti platiti vi kao paušalac, već vaš nalogodavac (ukoliko je domaće pravno lice). Jer u slučaju da poreska utvrdi prekršaj vaš nalogodavac je u obavezi da na isplate koje je učinio prema vama obračuna i plati državi porez i doprinose na “drugi prihod”.

Znači vi možete da nastavite da radite kao paušalac koji nije samostalan ali će vam prihod biti oporezovan na najnepovoljniji mogući način.

Ukoliko ste samostalni u svom radu kao paušalac, za vas se ništa ne menja, tj. oporezivanje ostaje kao i do sada.

Primer oporezivanja prihoda paušalca kao “drugog prihoda”, koji ispuni 5 i više kriterijuma testa samostalnosti, prema predloženim izmenama Zakona:

Bruto primanje185.185
Bruto primanje185.185
Porez 20%37.037
PIO doprinos 26%48.148
NETO100.000

9 kriterijuma testa samostalnosti:

(napisano skraćeno i razumljivo za čitaoce)

  1. Nalogodavac određuje radno vreme, odmore i odsustva preduzetnika;
  2. Preduzetnik obavlja poslove iz delatnosti nalogodavca a za tako obavljene poslove njegov ugovor ne sadrži klauzulu po kojoj preduzetnik snosi uobičajeni poslovni rizik.
  3. Nalogodavac je angažovao preduzetnika nakon oglašavanja u sredstvima informisanja ili je angažovao treće lice (HR agenciju) koja se bavi pronalaženjem zaposlenih;
  4. Ugovor o angažovanju preduzetnika sadrži delimičnu ili potpunu zabranu preduzetniku da pruža usluge drugim nalogodavcima, izuzev zabrane pružanja usluga direktnim konkurentima nalogodavca;
  5. Nalogodavac vrši ili organizuje stručno osposobljavanje ili usavršavanje preduzetnika;
  6. Preduzetnik koristi prostorije koje obezbedi ili obavlja poslove u mestu koje odredi nalogodavac ;
  7. Nalogodavac obezbeđuje sopstveni osnovni alat i opremu za redovan rad preduzetnika ili preduzetnika paušalca ili finansira nabavku opreme, ili nalogodavac uobičajeno rugkovodi procesom rada;
  8. Preduzetnik obavlja aktivnosti uz naknadu za istog nalogodavca neprekidno ili sa prekidima 130 i više radnih dana u periodu od 12 meseci;
  9. 70% ukupnih prihoda u periodu od 12 meseci u poreskoj godini je ostvareno od jednog nalogodavca.

Kao što vidite prva 4 kriterijuma su apsolutno stvar ugovora između preduzetnika paušalca i nalogodavca. Preostalih 5 kriterijuma su egzaktni – ili jesi ili nisi. I vrlo lako proverljivi.

Kako će poreska uprava proveravati da li ste samostalni ili ne?

Ideja testa samostalnosti jeste da se analizaira odnos izmedju preduzetnika i nalogodavca. Znači, oni su jedine dve strane u ovom testu. Nema treće strane, nema poreske uprave. Ali može se desiti da vam dodje Poreska uprava u inspekciju – paušalcu ili nalogodavcu i da onda poreski inspektor proverava ispunjenost kriterijuma iz testa samostalnosti.

Ministarstvo finansija se još uvek nije oglasilo povodom ovog pitanja, pa nam ostaje samo da nagađamo kako će to sve izgledati u praksi.

Kalkulator visine paušalnog poreza i doprinosa

Na sajtu Javno-privatog dijaloga možete sami obračunati iznos poreza i doprinosa, i tako znati kolike poreske obaveze vas očekuju u narednoj godini.

Kao što i sami znate, do sada je službenicima PU trebalo i po nekoliko meseci da vam izdaju Rešenje za paušalno oporezivanje.

Najavljenim izmenama Rešenja za paušalno oporezivanje će biti dostupna paušalno oporezovanim obveznicima već do 15.. jaunara za tekuću godinu. – bar jedna pozitivna novina.

OVDE možete isprobati novi kalkulator poreza i doprinosa, i proveriti iznos vaših poreza i doprinosa počev od 2020. godine.

Faktor subjektivnosti

Ono što u svemu ovome ne valja jeste prisutan faktor subjektivnosti poreskih inspektora prilikom dokazivanja ovih 9 kriterijuma sa vaše strane.

Znači, može se desiti da vi zaista radite samostalno ali projekt od nalogodavca vam traje 3 godine, i naravno da imate uplate samo od njega. Vi ste pregovarali, postavljali uslove kao pravno lice, kada završite projekat tražite drugi, koji nije od istog nalogodavca. Po ugovoru ispunjavate uslov da budete paušalac, ali poreski inspektor to tako ne vidi i razreže vam porez na drugi prihod. Naravno uvek imate pravo žalbe, ali dok traje žalba, vi taj porez morate da platite.

Napominjemo da su ovo samo predložene izmene i dopune Zakona, koje do usvajanja u Skupštini RS mogu da pretrpe velike promene, ili čak da ne budu usvojene.

Svakako o svim promenama blagovremeno ćemo vas obaveštavati.

U narednom tekstu pročitajte:

Najavljene poreske olakšice za „zapošljavanje paušalaca“ od 01.01.2020. godine.

31 Comments