Otvaranje preduzetničke radnje posle 01. januara 2019. godine – poreske olakšice

Otvaranje firme

Od 01.01.2019. godine menjaju se poreske olakšice za novoosnovane preduzetničke radnje i firme!

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ukoliko otvorite firmu od 01.10.2018. godine možete da ostvarite poreske olakšice u vidu oslobodjenja od plaćanja poreza i doprinosa za sebe kao preduzetnika na ličnoj zaradi i za 9 novozaposlenih lica narednih godinu dana. Znači, ne plaćate nikakav porez i doprinose na njihove zarade godinu dana – naravno morate im isplaćivati neto zarade.

Nema više oslobođenja za 9 novozaposlenih!

Međutim prema najnovijim izmenama Zakona ukoliko osnujete preduzetničku radnju ili firmu nakon 01.01.2019. možete biti oslobođeni od plaćanja poreza i doprinosa samo za sebe kao preduzetnika ili osnivača DOO. Nema više 9 novozaposlenih.

Poreske olakšice u 2019. godini
Uslovi za poreske olakšice!

U oba slučaja moraju biti ispunjeni određeni uslovi da biste koristili ove poreske olakšice prema Zakonu. Navešću samo ukratko olakšice, sve su taksativno navedene u članu 21đ Zakona:

  • preduzetnik ili osnivač moraju biti najmanje 6 meseci pre osnivanja radnje ili DOO na evidenciji NSZ; ili da ste, najviše, pre 12 meseci završili srednje ili visoko obrazovanje;
  • morate da sklopite ugovor o radu sa svojim preduzećem; ovde treba da se navede neto zarada od maksimum 37000 dinara, jer je to max iznos na koji je moguće ostvariti oslobođenje. Znači ovo je neto zarada bez poreza i doprinosa (koje svakako ne plaćate).
  • morate biti preduzetnik koji vodi knjige i koji je na ličnoj zaradi ili preduzetnik poljoprivrednik. Znači ne možete biti preduzetnik paušalac i ostvariti ova poreska oslobođenja. Olakšice za paušalca ne važe.
  • i ukoliko koristite ove olakšice ne možete koristiti nikakve druge olakšice; kao što su npr. subvencije NSZ za samozapošljavanje i sl.

Znači ukoliko imate ideju za biznis i nameravete da otvorite firmu i da zaposlite radnike za koje želite da ostvarite oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa na zarade požurite i uradite to do kraja 2018. godine.

Međutim, ukoliko želite da osnujete radnju bez zapošljavanja radnika, savetujem vam da sačekate i to učinite nakon 01.01.2019. godine, naravno ukoliko ideja za posao može da sačeka. Evo i zašto.

Nema upisanog radnog staža!

Po sada važećim pravilima do 31.12.2018. godine oslobođeni ste plaćanja poreza na zarade i doprinosa za socijalno osiguranje za sebe i 9 novozaposlenih, i to je super. Međutim, radni staž vam se ne upisuje. Ako nema uplate doprinosa za penziono osiguranje nema ni radnog staža. Mogli bismo reći da je ovo praktično legalizacija rada na crno. Vi možete sami uplaćivati PIO doprinose za sebe i zaposlene, ali onda vam i nije neka olakšica jer su ovi dopriosi najskuplji. Upravo zbog toga se zakon i menja od 01.01.2019. godine.

Od 2019. država uplaćuje doprinose na minimalnu osnovicu!

Nakon 01.01.2019. godine, nemate više oslobođenje za 9 novozaposlenih, i lična zarada vam je limitirana na neto iznos od 37000 dinara. Ali zato vam država uplaćuje doprinose – za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje na minimalnu osnovicu. Znači, sada vam se upisuje radni staž za tu godinu dana za koju koristite olakšice i imate zdravstveno osiguranje, što je vrlo bitno.

Ove olakšice možete koristiti ukoliko osnujete radnju ili DOO zaključno sa 31.12.2020. godine.

Više o koracima za osnivanje preduzetničke radnje pročitajte OVDE: Registracija preduzetnika – korak po korak!

 

Сажетак

Ukoliko otvorite firmu nakon 01.01.2019. godine ostvarujete oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za sebe kao preduzetnika ili osnivača privrednog društva, uz ispunjenje odgovarajućih uslova iz člana 21đ Zakona o porezu na dohodak građana. Država vam uplaćuje doprinose na minimalnu osnovicu, što znači da imate PIO i zdravstveno osiguranje. Međutim, ne važi više oslobođenje za 9 novozaposlenih.

Sending
User Review
4.2 (5 votes)

16 Comments