Samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva

Poreska uprava je na sajtu Ministarstva finansija dana 13.10.2020. godine objavila tekst pod nazivom:

Samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva

Poreska uprava tekstom poziva sva fizička lica da samoinicijativno podnesu poreske prijave za sve prihode koje su ostvarili iz inostranstva. U tekstu se navodi da je PU ustanovila visoku stopu nepoštovanja poreskih propisa i idetifikovala ta fizička lica.

Šta ovo znači za fizička lica koja ostvaruju prihod iz inostranstva?

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, ukoliko kao fizičko lice ostvarujete prihod iz inostranstva, u obavezi ste da sami podnesete poresku prijavu za taj prihod i platite porez i doprinose.

Poreska prijava koja se podnosi zove se PP OPO poreska prijava. U skladu sa Zakonom podnosi se u roku od 30 dana od dana kada ste ostvarili priliv na tekući račun. Ukoliko ste na ovaj način podnosili poreske prijave to znači da ste poreske prijave podneli u roku. I nemate nikakve dalje obaveze prema poreskoj upravi.

Međutim, ukoliko ste u prethodnih nekoliko godina ostvarivali prihod/priliv iz inostranstva na vaš devizni račun po osnovu rada. Npr. radili ste razvoj softvera, prevođenje, časovi jezika, grafički dizajn, održavanje društvenih mreža i sl. A niste podnosili poreske prijave, niti plaćali porez, upravo VAS poreska uprava poziva ovim tekstom da se “samoinicijativno prijavite”.

Šta znači “samoinicijativno prijavljivanje prihoda”?

Ovo podrazumeva da sada podnesete poreske prijave PP OPO za sve prihode koje ste ostvarili iz inostranstva. Po osnovu ovih prijava treba da platite porez i doprinose. Takođe, platićete i kamatu za kašnjenje u podnošenju poreske prijave.

Za koji period treba da podnesem poreske prijave?

Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji zastarelost naplate poreza je 5 godina. Ovo znači da za sve prihode koje ste ostvarili kao fizičko lice u prethodnih 5 godina treba samoinicijativno da podnesete PP OPO poreske prijave.

Ovo, takođe, znači da Poreska uprava ima mogućnost da u slučaju kontrole gleda vaše prilive u poslednjih 5 godina. Jer je to period zastarelosti.

Da li je ova obaveza postojala i pre ili je ovo nešto novo?

Obaveza podnošenja poreske prijave za prihode iz inostranstva nije nikakva novina. Ova obaveza postoji godinama unazad u Zakonu o porezu na dohodak građana.

Suština je u tome da kada god ostvarujete neki prihod po osnovu rada, na taj prihod morate platiti porez i doprinose. Kao građanin i rezident Republike Srbije, morate imati osnovno poznavanje poreskih propisa. Kao i osnovno pozanavanje vaših obaveza u skladu sa poreskim zakonima.
Ili morate konsultovati nekoga ko se razume u poreske propise. Znači ne možete se vaditi na neznanje.

Zašto je Poreska uprava baš sada pozvala na samoinicijativno prijavljivanje prihoda?

Dva su razloga za to:

  1. U poslednje vreme sve je više lica koja ostvaruju prihod iz inostranstva. Danas možemo reći da postoji na desetine hiljada ljudi u Srbiji koji putem interneta rade za inostranstvo u raznim delatnostima. Kada pomnožimo taj broj ljudi sa prihodima koje ostvaruju kao fizička lica lako je zaključiti da država Srbija mesečno ima velike gubitke po osnovu neprijavljivanja tih prihoda.
  2. Usled pandemije Covid u Srbiji (kao uostalom i u celom svetu) smanjili su se poreski prihodi u budžetu koji se ostvaruju od pravnih lica. Takođe veliki minus u budžetu je nastao i zbog državnih davanja, odnosno pomoći privredi da lakše prebrodi krizu pandemije. Sve to dovelo je do toga da Poreska uprava koristi sve moguće načine da taj minus u budžetu nadoknadi.
Jedinstveni registar korisnika novčane doznake

15. juna 2020. godine NBS formirala je Jedinstveni registar korisnika novčane doznake. Ovaj Registar sadrži podatke o licima iz Srbije koja primaju novac iz inostranstva. Kao i o licima iz Srbije koja šalju novac u inostranstvo. Registar ne sadrži podatke iznosima novca koji je primljen odnosno poslat.

Međutim, u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 30b), Banka je dužna da na zahtev Poreske uprave dostavi podatke o stanju i prometu na tekućim računima fizičkih lica. U tom smislu, Poreska uprava u svakom trenutku može da izvrši uvid u vaš tekući račun, dinarski ili devizni.

Da li se isplati raditi kao fizičko lice za inostranstvo?

Na kraju, svi vi koji radite kao fizička lica za inostranstvo, bilo bi dobro da preispitate vaš model poslovanja. Odnosno da li vam se i dalje isplati da radite kao fizička lica. Ili je bolje da se registrujete kao pravno lice – preduzetnik ili doo i tako nastavite poslovanje.

U nastavku su neki od tekstova koji vam mogu pomoći da donesete ispravnu odluku:

Frelancer u Srbiji sa aspekta poreza

Da li da budem preduzetnik ili doo

Otvaranje preduzetničke radnje posle 01. januara 2019. godine – poreske olakšice


Takođe, uvek možete zakazati
online savetovanje sa PSK timom
gde zajedno možemo prodiskutovati o najpovoljnijim opcijama u zavisnosti od vaše konkretne situacije.

Pišite u komentarima ukoliko imate dodatnih pitanja vezano za samoinicijativno prijavljivanje poreza.

15 Comments