Otvaranje DOO kao opcija paušalu

Ako ste do sada čuli sve o testu samostalnosti koji se izvesno primenjuje od 01. marta 2020. godine, verovatno već uveliko razmatrate alternative. 

 

U ovom tekstu ćemo pokušati da analiziramo prednosti i nedostatke otvaranja DOO i nastavak poslovanja preko DOO ukoliko smatrate da od 01.03.2020. nećete proći test samostalnosti.

Odmah da razjasnimo:

Ne postoji jefitnija opcija od paušala

u smislu poreza i doprinosa koje plaćate državi.

Znači, sada je suština u tome da razmotrite alternative koje su “najmanje loše” po vas ukoliko ne prolazite test samostalnosti, ili ukoliko zbog najavljenih promena jednostavno više ne želite da budete paušalac (zbog pravne nesigurnosti, subjektivnosti poreskih inspektora i sl.).

Prednosti i nedostaci DOO

O prednostima i nedostacima DOO i preduzetnika kao pravnih formi pisali smo u tekstu Da li da budem preduzetnik ili DOO. Sama procedura otvaranja DOO je prilično jednostavna. Jednočlani DOO može da se otvori online isto kao preduzetnik. Isto popunjavate Registracionu prijavu koja je malo obimnija nego za preduzetnika, i dodatni dokument koji vam treba je osnivački akt.

Nadalje ćemo analizirati troškove koje možete imati kao DOO u odnosu na paušal, da bismo videli koliko vam se ta opcija uopšte isplati.

DOO mora da ima zakonskog zastupnika – direktora. Taj direktor NE MORA DA BUDE ZAPOSLEN u DOO po ugovoru o radu, ali svakako mora da plaća doprinose na najnižu osnovicu za oporezivanje svakog meseca i to trenutno iznosi 8.700 dinara. Znači to vam je NAJNIŽI OBAVEZNI trošak mesečno kod DOO.

Takođe, kod DOO imate i trošak knjigovođe – ukoliko sami ne naučite knjigovodstvo 🙂 – računajte u proseku 12.000 mesečno.

Poreske stope

Porez na dobit DOO iznosi 15%.

Dobit = prihod – troškovi. 

Znači ukoliko nemate nikakvih troškova kao DOO sav prihod koji ostvarite u toku godine minus ovaj mesečni trošak od 8.700 dinara = Dobit za oporezivanje.

Dobit za oporezivanje x 15% = Porez na dobit

Ono što ostane je “neraspoređena dobit”, tj. dobit koju možete da podignete sa tekućeg računa kao osnivač,

ALI

pre nego što podignete tu dobit morate da platite još:

15% poreza na dividendu

I tek onda ono što ostane je vaše.

Na primeru prihoda od 6.000.000 dinara to izgleda ovako:

[table id=6 /]

Znači ukoliko želite da osnujete DOO bez zaposlenih, sa vrlo malo troškova računajte da vam ostaje oko 70% prihoda koji sada uzimate kao paušalac.

Naravno ukoliko ispunjavate uslove da budete “kvalifikovani novozaposleni” – tj. niste bili u radnom odnosu u 2019. godini, možete koristiti olakšice za zapošljavanje. Prema usvojenim izmenama i dopunama zakona, osnivač doo koji se zaposli u tom svom doo može da koristi olakšice za zapošljavanje, ukoliko ispunjava uslove da bude “kvalifikovano novozaposleno lice”.

Više o olakšicama pročitajte u posebnom članku:

Najavljene poreske olakšice za zapošljavanje paušalaca od 01.01.2020. godine.

Još nekoliko bitnih činjenica vezanih za DOO:

Dividenda koju podignete kao osnivač, ne ulazi u osnovicu za godišnji porez na dohodak građana. Znači kada platite porez na dividendu, na taj novac više ne plaćate ništa državi.

Znate da je limit za PDV: promet od 8 mil. dinara u poslednjih 365 dana. Međutim, ukoliko poslujete samo sa inostranstvom možete ostvarivati i prihod od 20 milona, a da ne uđete u PDV sistem . Ovo iz prostog razloga što se u promet za PDV ne računa prihod od “izvoza usluga”. Znači za taj limit računate samo prihod koji ste ostvarili na domaćem tržištu.

Možete istovremeni biti osnivač DOO i preduzetnik. Možete čak istovremeno biti osnivač DOO, preduzetnik i zaposleni. Puno posla za jednu osobu, ali prema našim važećim zakonima to je apsolutno dozvoljeno.

Ukoliko vas interesuje bilo šta vezano za poslovanje DOO pitajte u komentarima.

82 Comments