Poreske olakšice za “zapošljavanje paušalaca” od 01.01.2020. godine

Ažurirano: 06.05.2020. godine

U prethodnom tekstu smo pisali o testu samostalnosti. I svesni smo da će veliki broj paušalaca morati da napusti dosadašnji model poslovanja i da pređe u zaposlenog radnika kod dosadašnjeg nalogodavca.

Rezultat svega toga biće:

  • ili smanjenje neto prihoda dosadašnjeg paušalca,
  • Ili povećanje troškova firmi koje sada moraju da “zaposle paušalce” ukoliko žele da im daju iste neto prihode kao do sada.

Izmene i dopune zakona o porezu na dohodak građana koje su usvojene 06.12.2019. godine i stupaju na snagu od 01.01.2020. godine, imaju prelazni period za firme koje većinom angažuju paušalce u smislu troškova. Taj prelazni period traje do 31.12.2022. godine i podrazumeva poreske olakšice za zapošljavanje “kvalifikovanih novozaposlenih lica”.

Poreske olakšice su sledeće:
  • do 31.12.2020. godine poslodavac ne plaća 70% poreza na zarade i 100% doprinosa za PIO;
  • do 31.12.2021. godine poslodavac ne plaća 65% poreza na zarade i 95% doprinosa za PIO;
  • do 31.12.2022. godine poslodavac ne plaća 60% poreza na zarade i 85% doprinosa za PIO;

Na primeru ukupnog primanja “paušalca” od 200.000 dinara, obračun olakšica prikazan je u tabeli:

Obaveze za PiD bez olakšicaObaveze za PiD u 2020.Obaveze za PiD u 2021.Obaveze za PiD u 2022.
Bruto primanje200.000200.000200.000200.000
Porez na zarade15.5704.6715.4506.228
PIO doprinos zaposleni23.94001.1973.591
PIO doprinos poslodavac20.52001.0263.078
Zdravstveno zaposleni8.8078.8078.8078.807
Zdravstveno poslodavac8.8078.8078.8078.807
Nezaposlenost1.2831.2831.2831.283
Ukupno PiD78.92623.56726.56831.793
NETO121.401176.760173.759168.534

Ko je “kvalifikovano novozaposleno lice”?

Prema trenutno važećem predlogu izmena i dopuna Zakona da bi sadašnji paušalac bio “kvalifikovano novozaposleno lice” treba da ispunjava dva uslova:

  1. Da u periodu od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine nije bio zaposlen, tj. nije bio u radnom odnosu.
  2. Mora da se zaposli kod poslodavca u periodu od 01.01.2020. do 30.04.2020. godine. edit 06.05.2020 – Rok za olakšice je pomeren Uredbom na period od 60 dana od dana ukidanja vanrednog stanja (znači do 05.07.2020. godine)

U prevodu svi paušalci koji su u celoj 2019. godini bili angažovani od strane nalogodavca, ukoliko pređu u radni odnos kod nalogodavca u periodu od 01.01.2020. do 30.04.2020. godine, poslodavac će za njih ostvariti gore navedene poreske olakšice koje nisu male.

U najnepovoljnijem položaju su lica koja su prešla iz zaposlenja u paušal u toku 2019. godine.

Nameće se zaključak da ukoliko ste bili zaposleni u toku 2019. godine makar i jedan mesec ili jedan dan, a posle ste prešli na paušalnu agenciju, poslodavac za vas neće ostvariti poreske olakšice na zaradu – ukoliko u 2020. godini želite ili morate da pređete u radni odnos.

U nepovoljnom položaju su i

paušalci koji rade za strane kompanije

koje nemaju sedište u Srbiji, a po ugovoru ne prolaze test samostalnosti.

Ovo iz razloga što ti paušalci ne mogu da se zaposle kod tih stranih lica, već sami moraju da obračunaju i plate porez i doprinos na drugi prihod.

Uslovi koje poslodavac mora da ispunjava!

Naravno i poslodavac mora da ispunjava određene uslove da bi mogao da koristi poreske olakšice za “kvalifikovana novozaposlena lica”. Ključni uslov je da poslodavac mora da poveća broj zaposlenih radnika u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine.

Takođe, ne sme da smanji broj zaposlenih radnika u toku trajanja olakšica u odnosu na 31.12.2019. godine za onoliko za koliko je povećao broj novozaposlenih “kvalifikovanih lica”.

17 Comments