Šta sve poslodavac može da isplaćuje zaposlenom bez plaćanja poreza?

Ažurirano 01.02.2018.

Već smo pisali o tome da su minuli rad, regres za godišnji odmor i naknada za ishranu u toku rada obavezan deo mesečne zarade svakog zaposlenog.  Ukoliko vam poslodavac ovo ne isplaćuje uz osnovnu zaradu onda je u poreskom prekršaju.

Ovde ćemo pisati o tome šta sve poslodavac može ili mora u određenim slučajevima da vam isplaćuje i do kog iznosa a da na te isplate ne plaća nikakav porez, niti ima ikakve dodatne troškove.

pixabay.com

Zašto smatramo da je ovo bitno da znate? 


Prvo
, bitno je da kao poslodavac ili zaposleni znate sve o zaradi koju dajete odnosno primate
.

Drugo, bitno je da znate koja su to sve primanja koja zaposleni može da dobije od poslodavca pored osnovne zarade, a da pri tom poslodavac na njih ne plaća nikakav porez do određenog iznosa.

Ovde možda postoji prostor za poslodavca da nagradi zaposlenog – npr. poklonom za decu za Novu godinu i Božić, a da pri tom nema neke velike troškove.

Za zaposlenog je značajno da zna koja sve primanja mu po Zakonu pripadaju, a koja mu poslodavac možda i ne isplaćuje. Tu svakako postoji prostor za pregovore sa poslodavcem jer je tada Zakon na strani zaposlenog.

Pre nego što pređemo na pobrojavanje isplata, moramo da definišemo:

Šta je to “NEOPOREZIVI IZNOS”?

Poreski sistem je uređen tako da na sve što “zarađujete” morate da plaćate neki porez državi (od čega bi inače živeli svi ti mnogobrojni državni službenici).
  • ako ste zaposleni plaćate porez i doprinose iz zarade;
  • ako ste pravno lice- preduzetnik ili d.o.o. plaćate porez na dobit;
  • kada god kupujete robu ili usluge vi zapravo plaćete i PDV – porez na dodatu vrednost itd.
Međutim, zakonodavac (država) je definisao i neke nazovimo “olakšice”, odnosno visinu određenih davanja na koju nemamo obavezu plaćanja nikakvih poreza. Preko tog iznosa plaćamo regularno porez, ali do tog iznosa ne plaćamo nikakv porez i to se zove neoporezivi iznos.
 
Na primer, već smo pisali o obračunu zarade, i tu smo rekli da je prema Zakonu o porezu na dohodak građana porez na zaradu 10%. Međutim, ovaj porez se ne plaća na celu zaradu jer je zakonodavac odredio neoporezivi iznos zarade koji trenutno iznosi 15.000 dinara (do 31.01.2019. godine). To znači da vi plaćate porez na zaradu na sledeći način:
 
Zarada – 15.000 dinara neoporezivi iznos = Iznos zarade na koji se plaća porez
 
Neoporezivi iznosi zarada koje ovde pobrojavamo definisani su Zakonom o porezu na dohodak građana.
U narednim tekstovima pojedinačno ćemo obraditi svaki od ovih troškova, kako biste tačno znali koja su vaša prava i obaveze po ovim pitanjima.

Isplate zaposlenima sa trenutno neoporezivim iznosima:

1. Troškovi prevoza za dolazak i odlazak sa rada:

Trenutno neoporezivni iznos: 3.837 dinara
Više o ovim troškovima pročitajete u OVOM TEKSTU.

2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji

Trenutno nepoprezivni iznos: 2.303 dinara

3. Naknada prevoza na službenom putovanju

Trenutno neoporezivni iznos: 6.716 dinara

4. Jubilarna nagrada zaposlenima

Trenutno neoporezivni iznos: 19.183 dinara

5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića

Trenutno neoporezivni iznos: 9.592 dinara

6. Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

Trenutno neoporezivni iznos: 5.757 dinara

7. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

Trenutno neoporezivni iznos: 38.370 dinara

8. Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika

Trenutno neoporezivni iznos: 67.145 dinara.
 
Napomena: svi ovi neoporezivi iznosi trenutno važe do 31.01.2019. godine.