Registracija DOO – korak po korak

Nakon stupanja na snagu izmena Zakona o porezu na dohodak građana kojim započinje primena testa samostalnosti preduzetnika, ali i nove olakšice za zapošljavanje, dosta preduzetnika razmišlja u pravcu otvaranja DOO.

Ovo je verovatno i najisplativija, kao i najmanje rizična opcija u naredne tri godine.

U ranijim tekstovima pisali smo o registraciji preduzetnika – korak po korak. Procedura registracije jednočlanog doo malo je komplikovanija od registracije preduzetnika, a evo i koji koraci vas očekuju:

 1. Posedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata;
 2. Registracija u Agenciji za privredne registre (APR);
 3. Otvaranje tekućeg računa;
 4. Upis u evidenciju stvarnih vlasnika kod APR-a;
 5. Prijava poreskoj upravi;

Pa krenimo redom….

1. Kvalifikovani elektronski sertifikat

Ovo smo naveli kao prvi korak iz razloga što će vam sigurno trebati – na putu zvanom doo:

prvo – trebaće vam ukoliko želite elektronski da registrujete doo. Svaki od osnivača će morati da ima sertifikat,

drugo – trebaće vam u roku od 15 dana nakon registracije za upis u evidenciju stvarnih vlasnika.

Pošto sama procedura za dobijanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata traje i do dve nedelje, najbolje je da vam ovo bude prvi korak.

Više o kvalifikovanom elektronskom sertifikatu na ličnoj karti pisali smo u tekstu: Kvalifikovani elektronski sertifikat na ličnoj karti.
Sada ćemo napomenuti da sertifikat možete izvaditi, i nezavisno od lične karte, kod sertifikacionih tela kao što su Privredna komora Srbije, Pošta, Halcom i drugi. Na njihovim sajtovima možete se raspitati za detaljnu proceduru.

2. Registracija u APR-u

Kod registracije prvo je potrebno da pripremite Osnivački akt. Predlažem da u samom aktu navedete ko će biti budući direktor – zakonski zastupnik doo, jer tako nećete morati i ovu Odluku posebno pripremati. Primer osnivačkog akta možete pronaći na sajtu APR-a OVDE.

Samu registraciju možete izvršiti na dva načina:

Elektronski

Ukoliko se odlučite za ovaj način moraćete da imate spremno sledeće:

 • elektronski sertifikat kao i čitač;
 • instaliranu Nexu aplikaciju sa sajta APR-a;
 • platnu karticu za plaćanje naknade eletronski (visa, master ili dina);

Ukupna naknada koja se plaća za e-registraciju doo iznosi 4.500 dinara.

Napominjem da prilikom e-registracije osnivački akt mora biti potpisan elektronski, od strane svih osnivača (ukoliko ih je više) i ne mora biti overen kod Notara.

Sve o elektronskom osnivanju jednočlanog ili višečlanog doo možete pročitati na sajtu APR-a OVDE.

“Ručno”

Ukoliko se odlučite za ovaj način prvo je potrebno da popunite Registracionu prijavu. Uz ispravno popunjenu registracionu prijavu APR-u dostavljate i sledeće:

 • Osnivački akt društva overen kod Notara;
 • Očitane ili fotokopirane lične karte svih osnivača;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju u visini od 4.900 dinara;
 • dokaz o uplati naknade za registraciju i objavljivanje osnivačkog akta u visini od 1.000 dinara;

Broj tekućeg računa, poziv na broj za uplate prema APR-u možete videti OVDE.

Upisani vs uplaćeni kapital

Videćete da u Registracionoj prijavi postoji deo koji treba da se popunjava u vezi sa upisanim i uplaćenim kapitalom. Upisani kapital je onaj koji ste upisali u osnivačkom aktu, ali niste ga još uplatili u banci. Uplaćeni kapital je kapital koji je upisan u osnivačkom aktu i uplaćen je u banci na tzv. depozitni račun – privremeni račun dok se ne registruje doo.

Predlažem da popunite samo deo vezan za upisani kapital, tj. da prvo upišete kapital koji unosite u doo. A nakon osnivanja i otvaranja tekućeg računa, taj kapital možete i uplatiti.

Minimalan iznos osnivačkog kapitala je 100 dinara, a rok za uplatu upisanog kapitala je 5 godina.

Zašto da samo upišete kapital?

Prosto! Da ne biste trošili vreme i energiju u banci za otvaranje privremenog računa, kada to već možete da izbegnete.

Ukoliko je sva dokumentacija u redu, APR će u roku od 5 dana da donese Rešenje o registraciji.

3. Otvaranje tekućeg računa

Nakon preuzimanja osnivačkog akta idete u banku da otvorite tekući račun. Svaka banka je specifična, pa sada nećemo nabrajati šta sve od dokumentacije treba da spremite u ovom koraku.

Savetujem vam da kada izaberete banku, prvo odete pa pitate šta sve od dokumentacije morate da ponesete sa sobom prilikom otvaranja tekućeg računa za doo, da se ne biste šetali nekoliko puta.

4. Upis u evidenciju stvarnih vlasnika

Nakon donošenja Rešenja o registraciji imate rok od 15 dana da se upišete u evidenciju stvarnih vlasnika na sajtu APR-a. Ova obaveza proističe iz Zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, i novijeg je datuma, tačnije u primeni je od početka 2019. godine.

Ako ovaj korak ne možete ili ne želite sami da uradite, kontaktirajte knjigovođu, on će znati šta treba dalje.

5. Prijava poreskoj upravi

U ovom slučaju takođe imate rok od 15 dana da podnesete akontacionu prijavu za porez na dobit vaše firme.

To podrazumeva da vi kao direktor treba da predvidite koliku dobit vaša firma očekuje do kraja godine. Na tu predviđenu dobit, već od narednog meseca, vaša firma će plaćati akontacioni porez na dobit.

Ne brinite.

Ovaj podatak ne mora da bude precizan. Ali savetujem da bude zaista u skladu sa vašim očekivanim poslovanjem. Jer se na kraju poslovne godine prave finansijski izveštaji na osnovu kojih se utvrđuje stvarna dobit. Ukoliko postoji razlika, i stvarna dobit bude veća, platićete razliku u porezu. Ukoliko stvarna dobit bude manja, možete tražiti povraćaj poreza ili će se taj višak preneti u akontaciju poreza na dobit za narednu godinu. Ovo je korak u kome vam zaista već treba knjigovođa, ako sami niste obučeni za taj deo posla.

Ukoliko vam sve ovo izgleda suviše komplikovano, ili mislite da ćete potrošiti mnogo vremena, onda je najbolje da pre otpočinjanja same registracije nadjete knjigovođu sa kojim želite da sarađujete. I koji sve ovo može da uradi umesto vas.

Kako mi to radimo?

Sa nama celokupnu proceduru registracije završavate popunjavanjem jedne tabele sa podacima vaše firme, i jednim slanjem brze pošte.
Ono što sami morate da uradite – i niko ne može umesto vas – jeste overa osnivačkog akta, kao i otvaranje tekućeg računa u banci. To je nešto što zakonski zastupnik mora da uradi peške i lično.

Pogledajte naše pakete knjigovodstvenih usluga koje smo osmislili upravo za vas. Ukoliko vas zainteresuju kontaktirajte nas za detaljnije informacije.