Category: Fizička lica

Koje poreze moram da plaćam kao fizičko lice? Koje su moje poreske obaveze? I još mnogo aktuelnosti i zanimljivosti vezano za propise koji regulišu poreski sistem građana.