Kako da proverite da li vam je upisan STAŽ u PIO Fondu?

Na web sajtu PIO fonda možete u svakom trenutku da proverite da li vam je upisan staž za penzijsko i invalidsko osiguranje. U nastavku teksta dajemo detaljno objašnjenje i linkove za proveru upisanog staža.

 
 

Ukoliko ste potpisali ugovor o radu, i poslodavac vas je “prijavio”, to znači da je poslodavac u obavezi da mesečno plaća sledeće doprinose za socijalno osiguranje:

  1. doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje ili skraćeno PIO doprinosi se uplaćuju u korist Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; na osnovu ovih doprinosa će vam se kasnije obračunavati i isplaćivati penzija.
  2. doprinosi za zdravstveno osiguranje uplaćuju se u korist Fonda za zdravstveno osiguranje i na osnovu toga bi trebalo da imate overenu zdravstvenu knjižicu;
  3. doprinosi za nezaposlenost uplaćuju se u korist Nacionalne službe za zapošljavanje i na osnovu toga od Nacionalne službe za zapošljavanje primate određenu nadoknadu kada ostanete bez posla, određeni broj meseci (u zavisnosti od toga koliko dugo ste radili u kontinuitetu).

U ovom tekstu smo više govorili o visini tih doprinosa i kako se oni obračunavaju u okviru zarade zaposlenog.

Koraci za proveru upisanog staža su sledeći:

1. Prvo je potrebno da popunite “Zahtev za izdavanje šifre za pristup podacima Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje” koji izgleda kao na slici dole. Ukoliko vas mrzi da štampate i popunjavate ovaj obrazac kod kuće – ne morate, svakako će vam dati da popunite obrazac kada odete na šalter PIO fonda.
https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/help/F22Zahtev.pdf
 
2. Zatim uzmete ličnu kartu i odete na šalter PIO fonda- morate da odete lično sa važećom ličnom kartom. 
 
 
Predate Zahtev ukoliko ste poneli od kuće, ili ukoliko niste – kažete na šalteru da želite sami da proveravate da li vam je upisan staž i da vam treba šifra za pristup, daće vam obrazac da popunite. Kada to završite, službenici će vam odmah izdati kovertu sa PIN kodom, i nakon toga možete kući ili u najbliži internet kafe da biste prešli na sledeći korak.
 
 
3. Zatim idete na sledeći link ispod slike:
https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/login/
 
Kao što vidite ovde treba da unesete vaš JMBG i pin koji ste dobili u koverti, kao i da prekucate verifikacioni kod u polje predviđeno za to.
 
4. Nakon toga vam se otvara sledeća stranica:
 

Savetujemo vam da prvo otvorite “Legendu pojmova” koja se nalazi u gornjem meniju. Ona služi za tumačenje podataka koji stoje u Izveštaju – detaljno objašnjava šta koji podatak znači, pa se ovde nećemo zadržavati na tome. Još jedna napomena – iznosi zarade i doprinosa su upisani sa decimalama bez zareza pa ako vam stoji npr. 52532622 to je iznos od 525.326,22 – znači zadnje dve cifre su uvek decimale).

Vi treba da kliknete na “Izveštaj o podacima iz matične evidencije” – uokvireno crvenom bojom na slici gore. I tada dobijate kompletan izveštaj koji se sastoji iz 3 dela:
 

1. Podaci o osiguranju (prijava M1-M3)

Ovde možete videti podatke kada vas je određeni poslodavac prijavio odnosno odjavio sa osiguranja.
 

2. Podaci o stažu osiguranja, zaradama i visini uplaćenih doprinosa (Prijava M4-M8) 

 
 
Ovo je najbitniji deo gde se vidi da li vam je upisan staž ili ne. 
 
Naime, počev od 2019. godine staž za zaposlene se upisuje automatski, i poslodavac više ne dostavlja M4 obrazac u PIO fond. Tačnije ne dostavlja ništa. Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja povezan je sa PIO fondom i PIO sam kupi podatke u upisuje staž.
 
Samo preduzetnici još uvek samostalno moraju da upišu staž po zatvaranju preduzetničke radnje. Tako da za preduzetnike staž nije upisan dok ne zatvore radnju i dok sami ne podnesu dokumenta za upis staža.
 
Ukoliko primetite da za neku godinu ne postoje ovi podaci u Izveštaju, to znači da:
 
  • ili poslodavac nije bio ažuran pa nije dostavio M4 obrazac PIO fondu na vreme – ovo važi samo za godine pre 2019. jer je tada poslodavac bio u obavezi da dostavlja M4 obrazac za upis staža.
  • ili poslodavac nije uplaćivao doprinose pa nije ni mogao da dostavi M4 obrazac – jer ovo je podatak o visini plaćenih doprinosa. – ovo isto važi samo za ranije godine, jer sada ukoliko se ne plate doprinosi ide blokada računa i prinudna naplata, ovo je ažurno na mesečnom nivou
  • ili postoji greška – pa morate proveriti zašto se ona javlja. Npr. kod raznih olakšica staž nije dobro upisan jer PIO nema jasno uputstvo kako da upiše staž.

3. Spisak poslodavaca

Ovo je spisak osnovnih podataka o poslodavcima koji su vas prijavljivali na PIO osiguranje.
 
 

Zašto mi je bitno da za sve godine rada imam M4 obrazac u Izveštaju?

Ovo je bitno zato što je to osnov za obračun penzije. Znači ukoliko u PIO fondu nisu ubeleženi M4 obrasci za sve godine za koje ste bili u radnom odnosu, imaćete problem prilikom ostvarivanja prava na penziju

Šta da radim ukoliko primetim da mi nedostaje upisan staž za neke godine?

Prvo proverite sa svojim poslodavcem ili njegovim knjigovođom da li je zaboravio da podnese M4 obrazac za godine pre 2019. i da li je uopšte uplaćivao doprinose – ukoliko imate tu slobodu.
Ukoliko je problem do PIO fonda, možete pokušati sa njima da rešite nesporazum. 
Većina nažalost čeka da podnese zahtev za penziju pa se onda to prolongira, ali u tom slučaju službenici u PIO fondu su u obavezi da reše vaš status.
Znači, zakonski bi sve trebalo dobro da funkcioniše po radnika, ali u stvarnosti su radnici u prilično neravnopravnom položaju u odnosu na poslodavca i državu.
 

I još malo o zastarelosti:

Potraživanja za doprinose za obavezno socijalno osiguranje ne zastarevaju – prema članu 114e Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koji je u primeni od 01.01.2016. godine.
 

One Response