Registracija preduzetnika – korak po korak

Ažurirano: 26.07.2018.
Ako ste se odlučili za započinjanje sopstvenog posla, izabrali da budete preduzetnik, sada je vreme da registrujete delatnost i otpočnete sa obavljanjem posla.
 

Koraci koje treba da obavite na tom putu su sledeći:

 1. Registracija u Agenciji za privredne registre (APR-u);
 2. Otvaranje tekućeg računa u banci;
 3. Izrada pečata – ovo više nije obavezno;
 
Pa krenimo redom…

1. Registracija u APR-u

Registracija preduzetnika u APR-u je ista bez obzira da li ste se odlučili da budete preduzetnik paušalac ili preduzetnik koji vodi poslovne knjige. Ova podela preduzetnika je bitna sa poreskog aspekta.

Međutim postoji jedna stvar o kojoj morate da vodite računa prilikom registracije u APR-u ako ste se odlučili koji oblik preduzetnika želite da budete a to je Klasifikacija delatnosti. U APR-u registrujete delatnost koju ćete da obavljate. Na osnovu toga se gleda u Poreskoj upravi da li možete da budete paušalno oporezovani ili ne. Ovde smo pisali o tome: ko može a ko ne može biti paušalno oporezovani preduzetnik.

Od svih mogućih delatnosti koje se nalaze u Klasifikaciji treba da odaberete onu koja najviše odgovara poslu kojim ćete se baviti. To se zove “pretežna delatnost”. Vi naravno možete obavljati i druge zakonom dozvoljene delatnosti, ali u APR-u registrujete samo jednu delatnost – pretežnu delatnost.

Na primer ukoliko želite da se bavite programiranjem možete odabrati šifru delatnosti 62.01 – Računarsko programiranje.

Sajt APR-a

Sam postupak registracije u APR-u je detaljno objašnjen na samom sajtu APR-a u delu Preduzetnici. Detaljno je objašnjeno kako se vrši registracija, imate i sve obrasce koje možete da skinete sa sajta i popunite kod kuće. 

Vrlo je bitno da popunite orginalne obrasce sa sajta APR-a, jer će vam u suprotnom odbaciti Registracionu prijavu. Preduzetnici popunjavaju obrazac: Jedinstvena registraciona prijava osnivanja preduzetnika


Na samom kraju ovog Obrasca piše koju sve dokumentaciju dostavljate uz Obrazac:

 • fotokopiju lične karte; 
 • ako registrujete delatnost za koju se traži prethodna dozvola nadležnog organa (pr. menjačnice) potrebno je priložiti i tu dozvolu; 
 • ako ste nekome izdali prokuru (odnosno da neko umesto vas vodi vaš preduzetnički posao, što se kod preduzetnika retko dešava), morate dostaviti i to pisano ovlašćenje; i 
 • dokaz o uplati naknade za registraciju – koja za preduzetnike trenutno iznosi 1.500 dinara, tekući račun i poziv na broj za uplatu naknade navedeni su na ovoj stranici APR-a.

Dokumentaciju za registraciju možete predati lično u ispostavi APR-a u vašem gradu, ili možete poslati poštom u sedište APR-a na adresu: Brankova 25, 11000 Beograd.

ONLINE REGISTRACIJA PREDUZETNIKA

Takođe, počev od 2018. godine moguće je izvršiti registraciju preduzetnika online putem OVOG LINKA.

Da biste mogli da se registrujete iz fotelje moraju da budu ispunjeni određeni preduslovi a to su:

 

Rok za registraciju

APR ima rok od 5 dana da odluči o prijavi, tj. ako su svi podaci u redu da vas registruje. E sad, taj rok od 5 dana je od momenta prijema prijave:

 • ako ste predali lično, taj rok počinje da teče isti dan;
 • ako ste poslali poštom, taj rok počinje da teče od dana kada su oni primili vašu prijavu. Da biste znali koji je to dan, pošaljite poštu sa povratnicom (na kojoj oni moraju da stave datum prijema pošte i potpis). 

U APR-u dobijate matični broj, i tamo vas “prate” po matičnom broju.

Kod jednošalterskog sistema registracije istovremeno dobijate i 

 • PIB-poreski identifikacioni broj koji izdaje Poreska uprava;
 • potvrdu o izvršenoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje – obrazac M-A koju izdaje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja; i
 • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje Republički zavod za zdravstveno osiguranje – RZZO. 


Za preduzetnike paušalce omogućeno je (od 2016. godine) da uz registracionu prijavu podnesu i Zahtev za paušalno oporezivanje direktno u APR-u, tako da paušalci i ne moraju da idu u poresku upravu, odnosno na samoj registracionoj prijavi birate da li ćete biti paušalno oporezovani. Svakako kada se registrujete u APR-u poresku prijavu za paušalno oporezivanje podnosite online preko portala ePorezi.

2. Izrada pečata

Modernizacijom naše uprave pečat vam više nije potreban u poslovanju počev od 01.10.2018. godine. Čak postoji i e-mail adresa na koju možete prijaviti državnu instituciju koja vam je tražila pečat na dokumentu: ukidanje.pecata@gov.rs.

Međutim, ukoliko ipak želite da u poslovanju koristite pečat, reći ću vam kako da dodjete do njega.

Kada dobijete Rešenje o osnivanju iz APR-a, možete da izradite pečat. Pečat donekle daje sigurnost u poslovanju. Dokumenta koja imaju pečat imaju veću verodostojnost iako ponavljam on više nije obavezan. Pečat preduzetnika je četvrastog oblika i sadrži sledeće podatke:

Izrada pečata ide nakon dobijanja rešenja od APR-a. Da bi vam pečatorezac izradio pečat morate da mu dostavite na uvid Rešenje iz APR-a ili fotokopiju Rešenja. Izrada jednog pečata košta od 1.000 do 2.000 dinara, zavisi kakav pečat izrađujete.

Takođe, nije na odmet da odmah izradite i zavodni ili delovodni pečat, koji izgleda kao na slici:

Zavodni, odnosno delovodni pečat je bitan iz razloga što njime overavate svu izlaznu dokumentaciju (pr. račun koji šaljete drugim licima) i ulaznu dokumentaciju (pr. račun koji primate od drugih lica). 

Mada, ulazna dokumentacija za paušalca nije bitna jer on vodi samo evidenciju o prihodima, ne i troškovima. 

Znači kada dobijete račun, ili bilo koji drugi dokument bitan za vaše poslovanje, stavite taj pečat na dokument, upišete datum i neki numerički broj (ako vodite knjigu ulazne dokumentacije, sami odredite kako ćete numerisati tu dokumentaciju). Ovo je bitno da posle ne bude zabune na koji datum ste određeni dokument primili od trećih lica, što može biti predmet spora u raznim situacijama.

3. Otvaranje tekućeg računa u banci

Kada ste završili sa APR-om i izradom pečata idete u banku
Tamo otvarate tekući račun kao pravno lice. 

Savetujem vam da kada izaberete banku, prvo odete pa pitate šta sve od dokumentacije morate da ponesete sa sobom prilikom otvaranja tekućeg računa za preduzetnika. 

Sigurno je da vam treba rešenje iz APR-a, lična karta, a kod njih ćete dobiti još masu obrazaca koje morate da popunite. 

Jedan od bitnijih obrazaca je OP obrazac – ovlašćeni potpisi, kojim možete ovlastiti neko drugo lice da u vaše ime vrši plaćanja preko vašeg tekućeg računa, npr. knjigovođu, nekog člana porodice i sl.


Ovde vam savetujem da odmah otvorite e-banking i da maksimalno koristite mogućnosti online plaćanja, tačnije koristite sve što može da se završi bez odlaska na šalter banke, i gubljenja dragocenog vremena. 


Ni u banci vam više nije potreban pečat, više o tome pročitajte OVDE.

I još da napomenem da paušalac u Poresku upravu više ne mora da ide nakon registracije, ali ima obavezu prema Poreskoj upravi, a to je podnošenje poreske prijave online.

Više o tome pročitajte u narednom tekstu:

 

4 Comments