Prednosti paušalnog oporezivanja za preduzetnike početnike i najveća mana

Pretpostavimo da ste programer ili web dizajner i da radite od kuće, ili želite da otvorite frizerski ili kozmetički salon, stomatološku ili lekarsku ordinaciju i sl.. Već dugo vremena ove poslove radite kao fizičko lice, za svoj rad primate prihode ili na ruke ili na tekući račun iz inostranstva na koje ne plaćate nikakve poreze. Znate da ste u poreskom prekršaju, ili vam je neko rekao, i odlučili ste da registrujete delatnost.

Prvo pitanje koje se nameće jeste koji oblik ili koju pravnu formu organizovanja odabrati – da li biti preduzetnik ili doo preduzeće. Ako nemate iskustva u biznisu i prvi put započinjete sopstveni posao verovatno vam je najjednostavnije da budete preduzetnik i to paušalno oporezovani.

pixabay.com


Ukoliko već imate ideju čime biste se bavili, onda pre svega, ovde pročitajte: Ko može a ko ne može biti paušalno oporezovani preduzetnik

Jer ne mogu sve delatnosti biti paušalno oporezovane. Ukoliko znate da spadate u delatnost koja može paušalno da se oporezuje, čitajte dalje ovaj tekst… 

Tri osnovne prednosti paušalnog oporezivanja:

1.

Kao preduzetnik paušalac ne morate da vodite knjige. Znači ne morate da imate knjigovođu koji košta i do 50 evra mesečno. Nažalost, danas većina paušalno oporezovanih preduzetnika plaća knjigovođu od 20 do 50 evra mesečno, jer misli da:

  • zakonski mora da ima knjigovođu,
  • da knjigovođa obavlja neki visoko stručni posao koji on ne može da obavlja sam,
  • da bi mu samostalno obavljanje tog posla oduzimalo mnogo vremena i sl.

E pa pogađajte – ništa od navedenog nije tačno.
Po zakonu ne morate da imate knjigovođu. Sam smisao paušalnog oporezivanja jeste upravo u tome da vi ne morate da vodite knjige i zbog toga i jeste paušalac. Morate da vodite samo Knjigu o ostvarenom prometu (tzv. KPO knjigu), o kojoj više možete pročitati ovde.

2.

Dalje, unapred je određeno koliko poreza ćete da plaćate mesečno, znači visina poreza koji plaćate ne zavisi od vašeg dobitka, već od unapred utvrđenih kriterijuma (prema Uredbi o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje). Svakako, možete da se raspitate u Poreskoj upravi koliko iznosi paušalno utvrđeni porez za vašu delatnost, i unaped ćete znati koliko poreza i doprinosa morate da plaćate.

Sada se digla velika polemika oko visine paušalnog poreza. Preduzetnicima su počela da stižu Rešenja za prethodne godine koja su mnogo veća od akontacije poreza i doprinosa koji su plaćali po starim Rešenjima.
Ovde pročitajte od kog iznosa zarade odnosno dobitka (prihod minus troškovi) vam se zaista isplati da budete paušalac.

3.

Zatim, novcem sa vašeg tekućeg računa, odnosno novcem koji ste zaradili od obavljanja delatnosti, raspolažete potpuno slobodno. Znači ne morate da pravdate podzanje novca sa tekućeg računa nekim troškovima koje ste imali u poslovanju. Jedino ograničenje je što dnevni limit za podizanje gotovine sa tekućeg računa iznosi 150.000 dinara (ovo je uređeno Pravilnikom o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost).

Taj novac podižete isto: bilo da je u pitanju za lične potrebe, bilo da je za troškove poslovanja. Ovo se nadovezuje na činjenicu da ne morate da vodite knjige – pa iz toga proizilazi da ne morate da pravdate nikakve troškove, niti da ih evidentirate bilo gde.

Ukratko suština preduzetnika paušalca jeste da ste vi fizičko lice koje plaća mesečno unapred utvrđeni porez i na taj način poslujete potpuno legalno. Sve vreme posvećujete razvoju svog posla jer niste opterećeni nikavim drugim poreskim, pravnim, računovodstvenim aspektima poslovanja, što je za početnika win win situacija.

Najveća mana preduzetnika paušalca

 

Morate dobro voditi računa o tome koliku dobit očekujete da ćete ostvariti u prvoj godini poslovanja. Jer ako očekujete malu ili nikavu dobit, onda vam je bolje da budete preduzetnik koji vodi knjige.

Zašto moram da predvidim dobit?

Zato što kao paušalac plaćate unapred utvrđeni porez mesečno (recimo 15.000 dinara). Ovo morate da plaćate bez obzira koliku dobit- zaradu (prihod minus rashod) ste ostvarili taj mesec.

A ukoliko se opredelite da vodite knjige platićete porez na prihod od samostalne delatnosti u visini od 10% na godišnjem nivou (ali 10% na dobit, znači prihodi – rashodi = dobit). Takođe, na istu tu dobit platićete i doprinose za socijalno osiguranje koji iznose:

  1. za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje – 26%;
  2. za obavezno zdravstveno osiguranje – 10,3%;
  3. za osiguranje za slučaj nezaposlenosti – 1,5%.
 

Šta plaćam kada poslujem sa gubitkom?

Ukoliko vam je dobit niža od najniže mesečne osnovice doprinosa, ili čak ukoliko poslujete sa gubitkom, i dalje ste  u obavezi da za svaki mesec platite doprinose minimum na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.
Znači, preduzetnik koji vodi knjige minimum plaća doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa:

Najniža osnovica doprinosa je „iznos od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u periodu za prethodnih 12 meseci počev od meseca novembra u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuju i plaćaju doprinosi, za koji su objavljeni podaci republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Iznos najniže mesečne osnovice, iz stava 1. ovog člana, svake godine objavljuje ministar nadležan za poslove finansija, a služi za obračun i plaćanje doprinosa počev od prvog januara godine za koju se doprinosi utvrđuju i plaćaju.”*

*ovaj načini obračuna najniže mesečne osnovice doprinosa primenjuju se počev od 01.01.2018. godine.

Za period od 01.11.2017 do 31.12.2017. najniža mesečna osnovica doprinosa iznosi 23.074 dinara. Što znači da i ovde, bez obzira koliku dobit ostvarujete, svakog meseca morate da plaćate 8.722 dinara (koliko trenutno iznose doprinosi na najnižu osnovicu).
Tako da vidite da ovo sada komplikuje stvari, ali da bismo bolje razjasnili u narednom tekstu pročitajte: od kog iznosa mesečnog dobitka vam se isplati da budete paušalac.