Šta sve paušalac mora da dostavi Poreskoj upravi?

Ažirirano: 26.07.2019.

Ovde ćemo detaljno objasniti šta sve od dokumenacije paušalac:

 • nakon osnivanja preduzetničke radnje;
 • i ubuduće, odnosno jednom godišnje, 

mora da dostavlja Poreskoj upravi; kako bi bio siguran da, sa poreskog aspekta, ne pravi nikave prekršaje i poštuje sve Zakone.

 
Šta sve moram da dostavim Poreskoj odmah nakon osnivanja?
Odgovor: Ništa!

U  tekstu Registracija preduzetnika sam napomenula da preduzetnik sve može da završi u APR-u, jer APR i Poreska uprava razmenjuju podatke i sve bi trebalo savršeno da funkcioniše. Na samoj registracionoj prijavi vi navodite da želite paušalno da se oporezujete.

Znači nakon registracije nemate potrebu da idete u Poresku upravu.

Prijava na socijalno osiguranje

Ukoliko ste nezaposleni APR će vas prijaviti i na socijalno osiguranje. Dešava se da APR ovo ne odradi, u tom slučaju ćete morati sami da se prijavite na socijalno osiguranje u nadležnom PIO fondu.

Ukoliko ne dobijete M obrazac uz Rešenje o registraciji znači da niste prijavljeni na socijalno osiguranje i to morate sami da učinite.

Online poreska prijava PPDG1-R

Počev od 01.01.2018. godine svi novoosnovani paušalci moraju u roku od 15 dana od datuma registrovanja u APR-u da podnesu poresku prijavu

PPDG1-R elektronskim putem preko portala e-porezi

Da biste sami podneli ovu prijavu morate imati kvalifikovani elektronski sertifikat, ili možete ovlastiti knjigovođu da umesto vas podnese ovu prijavu.

PPDG1-R prijava se podnosi samo jednom prilikom osnivanja. Nema potrebe da se ponovo podnosi svake godine ukoliko ispunjavate uslove za paušalno oporezivanje. Ili ukoliko nije došlo do nekih bitnijih promena. Bitnije promene bi bile npr. ako ste promenili sedište radnje iz jednog grada u drugi, ili imate novog radnika, značajno su vam se promenili prihodi i sl.

PPDG1-R je prijava koja se podnosi umesto Zahteva za paušalno oporezivanje koji se ranije dostavljao direktno poreskom inspektoru.

Svakako vam savetujemo da nakon podnošenja PPDG1-R prijave posetite vašeg poreskog inspektora i proverite da li treba da mu dostavite još nešto od dokumentacije.

Dokumentacija koju bi poreski inspektor mogao da vam traži je sledeća:

 • Fotokopiju ili očitanu ličnu kartu;
 • Fotokopiju Rešenja iz APR-a;
 • Ukoliko želite da neko drugi umesto vas ubuduće komunicira sa Poreskom upravom pripremite i Punomoćje za zastupanje pred poreskim organima (formu možete pronaći na Googlu);
 • Ukoliko ste zakupili poslovni prostor za obavljanje delatnosti, pripremite i Ugovor o zakupu (jer ćete na ovo posle morati da plaćate porez na zakup nepokretnosti); i

Poreska uprava ima rok od 30 dana, od dana podnošenja Zahteva, da donese Rešenje za paušalno oporezivanje, ili da vas odbije za paušalno oporezivanje. Ovi rokovi su definisani Zakonom o porezu na dohodak građana.

Šta sve moram da dostavim Poreskoj upravi jednom godišnje nakon otpočinjanja delatnosi?

 

U godini u kojoj ste otpočeli obavljanje delatnosti (npr. 2019. godina), i završili sve prethodno navedene korake, možete da se opustite i radite vaš posao.

Ukoliko ste u prethodnoj godini bili paušalac, i nije došlo do promena:

počev od 2018. godine paušalci poreskoj upravi ne dostavljaju ništa. 

Znači, nakon otpočinjanja delatnosti kao paušalac, Poreskoj upravi više ne dostavljate ništa. Ovo je definsano članom 42. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ukoliko ste u prethodnoj godini bili knjigaš, i u narednoj ispunjavate uslove za paušalno oporezivanje i želite da se paušalno oporezujete morate podneti

 Zahtev za paušalno oporezivanje za narednu godinu

Zahtev se podnosi do 30. novembra tekuće godine – pa tako npr. u 2019. godini Zahtev podnosite do 30.11.2019. godine za 2020. godinu, ukoliko želite da budete paušalno oporezovani u 2020. godini.

Znači, ukoliko ste u tekućoj godini plaćali porez na prihod od samostalne delatnosti samooporezivanjem, tzv. preduzetnici knjigaši,  a u narednoj godini želite da pređete na paušal. To možete pod sledećim uslovima:

 1. da niste prešli limit od 6.000.000 prihoda u tekućoj godini;
 2. da niste u sistemu PDV-a; i
 3. da smatrate da ćete biti ispod 6.000.000 prihoda u narednoj godini.

Uz Zahtev za paušalno oporezivanje poreski inspektor će najverovatnije da vam traži i:

 • Podatke o ostvarenom prometu za 2019. godinu;
 • Promet preko preko tekućeg računa u 2019. godini;
Ovo mu treba kako bi video da niste prešli limit od 6.000.000 din. za paušalno oporezivanje.
LIMIT ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE 6.000.000 DINARA

Skrećem vam pažnju na sledeće:

Za limit od 6 mil. treba da se gleda samo KPO knjiga, odnosno prihod knjigaša, jer se tu beleži prihod za tekuću godinu. A vama je na račun mogla da legne i uplata za nešto što ste odradili prethodne godine, pa da pređete taj limit na tekućem računu. Ili, mogli ste sami sebi da uplatite pozajmicu u nekom velikom iznosu da pokrijete troškove poslovanja, pa da pređete limit po tekućem računu, što nema veze sa vašim prihodom.

 
Prihod u kalendarskoj godini je jedini merodavan za određivanje limita za paušalno oporezivanje od 6.000.000 dinara.

U narednom tekstu pročitajte: kako se vodi KPO knjiga.

70 Comments