Trošak obrade kredita Banka ne sme da iskazuje i naplaćuje posebno jer poslovi obrade kredita spadaju u osnovne poslove banke (to je njena osnovna delatnost). Sve troškove koje