Nepokretnost možete da zakupite od fizičkog ili pravnog lica. Takođe, vi kao zakupac možete biti fizičko ili pravno lice. U svakom od ovih slučajeva postoje specifičnosti sa aspekta